Vo veku 85 rokov zomrel Ondrej Hronec, uznávaný univerzitný profesor

KOŠICE – Vo veku 85 rokov zomrel uznávaný univerzitný profesor Ondrej Hronec. Bol pedagógom a vedcom v oblasti tvorby a ekonomiky životného prostredia a udržateľného rozvoja, ale tiež publicistom a scenáristom.

Jeho profesijný život bol spojený aj s Prešovskou univerzitou (PU) v Prešove, kde svoje akademické pôsobenie zavŕšil na Katedre environmentálneho manažmentu Fakulty manažmentu ekonomiky a obchodu (FMEO). Informovala o tom hovorkyňa PU Anna Polačková. Za významnú evanjelickú osobnosť bol považovaný aj evanjelických kruhoch.

Uznávaný vysokoškolský profesor

Profesor Ondrej Hronec patril k jedným zo zakladateľov environmentálneho vzdelávania na slovenských univerzitách.

Na Katedre environmentálneho manažmentu FMEO, kde pôsobil viac než desaťročie, neskôr aj ako emeritný profesor, bol podľa Polačkovej jednou z kľúčových osobností výskumu dopadov negatívnych antropogénnych vplyvov na kvalitu životného prostredia a na kvalitu života v regiónoch.

„Pán profesor odovzdával výsledky svojej tvorivej práce i odborné skúsenosti novej generácii študentov pútavým prístupom a s veľkým zanietením. Jeho osobitný, ľudský prístup a rozsiahle vedomosti a obzvlášť pútavý spôsob interpretácie bol jedinečným zážitkom nielen pre študentov, ale aj pre nás pedagógov,“ spomínajú jeho bývalí fakultní kolegovia.

Nositeľ medzinárodných i domácich ocenení

V rámci svojej akademickej činnosti publikoval desiatky vysokoškolských učebníc, skrípt a monografií, ako aj množstvo vedeckých i odborných príspevkov, a to nielen doma, ale aj v zahraničí. Za svoju prácu získal mnohé medzinárodné i domáce ocenenia a čestne uznania, okrem iných Cenu Leonarda Stöckela či Medailu sv. Gorazda.

Bol taktiež nositeľom Zlatého odznaku za ochranu životného prostredia v Poľsku. Stal sa tiež čestným profesorom Agrárnotechnickej univerzity v Minsku, členom, akademikom medzinárodnej bieloruskej akadémie vied. Pracoval v mnohých vedeckých radách a komisiách pre obhajoby doktorských, doktorandských a iných prác z oblasti vedy a výskumu.

Ďalšie aktivity profesora Hronca

Profesor Hronec však bol aj tvorcom rozhlasových pásiem a televíznych medailónov významných evanjelických osobností. Zaoberal sa aj históriou slovenskej vedy a kultúry a jej osobnosťami. Prispieval do odborných, populárnych literárnych a náboženských časopisov a spolu s manželkou Danielou Hroncovou, rod. Faklovou, bol autorom múzejnej expozície Jura Hronca v Gočove.

„Mal som to šťastie, že som sa narodil v rodine, síce chudobnej na peniaze, ale bohatej na ducha. Bol som prakticky už treťou generáciou s vysokoškolským vzdelaním, čo v tej dobe bolo ojedinelé. Brat starého otca – Juro Hronec – bol zakladateľom slovenského vysokého školstva technického a prírodovedného smeru, rektorom, uznávaným svetovým matematikom, ale predovšetkým skromným a pracovitým človekom. V tomto duchu vychovával aj nás, keď prízvukoval, že práca nám vyplní život, lebo bez nej je on prázdny a v nej treba hľadať utíšenie po radosti aj po bolestiach, a hlavne, že treba vydržať a nedať sa znechutiť prípadnými neúspechmi. To bolo aj krédo jeho života a to som si aj ja osvojil. Mojím heslom je tiež – aby som nezovšednel a nespyšnel,“ uviedol pri príležitosti svojho životného jubilea Ondrej Hronec v rozhovore pre univerzitný časopis.

Zdroj: sita.sk

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!