Posol stratil týždennú periodicitu. Podľa niektorých čitateľov to naznačuje, že už evanjelikom nemá čo povedať

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Vyše storočné periodikum z vydavateľstva Tranoscius – Evanjelický posol spod Tatier – pod súčasným vedením vydavateľstva opäť stratilo niečo zo svojho charakteru. Po strate názorovej a informačnej nezávislosti po nástupe nového vedenia cirkvi a samotného Tranoscia aktuálne prišlo aj o svoju tradičnú týždennú periodicitu.

Z Evanjelického posla spod Tatier je už oficiálne dvojtýždenník. Tento trend sa ukazovalo už dlhodobo, keď Posol – dlhé desaťročia vychádzajúci pravidelne ako týždenník, prevzala do rúk nová redakcia, v ktorej figurujú redaktorky lojálne či priamo rodinne prepojené s vedením cirkvi (manželka dištriktuálneho biskupa E. Mihočová, manželka seniorálneho dozorcu I. Damankošová či prívrženkyňa hnutia HELP E. Bachletová, ktorá je zároveň členkou predstavenstva Tranoscius, a. s.).

„Už dlhšie sa nám javí, že Posol nemá svojim čitateľom obsahovo každý týždeň čo povedať. Tak ako oficiálna stránka cirkvi informuje prevažne len o oferách, aj Posol je, podľa mňa, sterilný a chýba mu objektívne a vyvážené spravodajstvo. Sklamala nás aj pretrvávajúca cenzúra na stránkach tohto periodika. Už takmer tri roky vidíme, že na stránkach Posla sa neobjavujú žiadne kritické články a ‚politicky nespoľahlivým‘ autorom je asi  zakázané zverejniť ich kritické texty, ako sa stalo aj mne,“ reagovali na túto situáciu čitatelia Posla, ktorí sú zároveň čitateľmi týždenníka Lutherus a tvrdia, že obe periodiká si predplácali preto, aby mali možnosť porovnávať viaceré názorové prúdy v cirkvi. Posol je však podľa ich slov absolútne jednofarebný a servilný voči súčasnému vedeniu cirkvi, čo je – ako sa vyjadrili – zrejme dôsledkom rodinkársky zloženej redakcie a silného tlaku zo strany vedenia ECAV na Slovensku, pod ktorým je pošliapavaná pluralita názorov, bežná pre demokratickú spoločnosť. Aktuálne vedenie cirkvi pritom v minulosti zo svojich opozičných pozícií volalo, že bývalý biskup Miloš Klátik chce noviny podriadiť pod generálny biskupský úrad, čo nebola pravdivá informácia. Dnes to svojím spôsobom urobili oni sami. Generálny biskup Eľko pritom pred rokmi považoval za nehorázne, že členkou redakčnej rady (poradného orgánu redakcie bez priameho vplyvu na obsah periodika) bola mediálna tajomníčka ECAV. Dnes mu už evidentne neprekáža precedens, keď je redaktorkou manželka biskupa, ktorá do novín priamo zasahuje.

Vydavateľ Posla tvrdí, že kritické články nepublikuje preto, lebo by vzápätí musel zaraďovať aj reakcie v zmysle zákonného práva na odpoveď. Ukazuje sa teda, že je preň pohodlnejšie nepripustiť žiadnu diskusiu, než dať priestor na prezentáciu rôznorodých názorov.

Redakcia Lutherus
Foto: web cirkvi

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!