Pokrok v súdnom spore: Lutherus môže opäť používať skratku cirkvi

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – V súdnom spore, ktorý vedú súčasní vrcholní predstavitelia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a vydavateľstva Tranoscius voči niekdajšiemu Spolku Tranovský, jeho redaktorkám a Asociácii slobodných zborov, došlo k pokroku. V odvolacom konaní súd uznal viaceré argumenty Spolku.

V odvolacom konaní proti rozhodnutiu, ktorým súd pôvodne zakázal používanie skratky ECAV, názvu spolku i novín, nariadil stiahnutie mnohých článkov z webu Asociá-
cie slobodných zborov a pod., Spolok uspel v približne polovici argumentov. Lutherus, nástupca pôvodných novín Spolku, tak môže napríklad znova používať v plnom znení skratku evanjelickej cirkvi – ECAV.

Samotný proces však pokračuje aj ďalej. Po sérii rozhodnutí samosudcu v rámci neodkladného opatrenia, ktoré iniciovali žalobcovia, sa očakáva vytýčenie súdneho pojednávania v samotnom spore. Tam sa bude rozhodovať de facto o budúcnosti Spolku Lutherus i jeho redaktoriek. Žalobcovia – ECAV a Tranoscius – chcú totiž dosiahnuť likvidáciu spolku cez nariadenie o nahradení údajnej finančnej škody. Okrem súdu vyvíjajú nátlak aj cez štátne orgány, kde Spolok Lutherus systematicky udávajú a iniciujú štátne kontroly jeho činnosti. Spolok sa však napriek tomu, že cirkev udáva vlastných členov a šikanuje ich cez súdne hrozby, teší z podpory každého jednotlivca, čitateľa novín či podporovateľa jeho činnosti. „Úprimne ďakujeme každému, kto pri nás stojí v týchto neľahkých časoch, keď musíme čeliť perzekúciám zo strany vlastnej cirkvi pre názor,“ vyjadrila v tomto kontexte šéfredaktorka Lutherusu Martina Kováčiková.

R

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!