Podozrivá plomba na liste vlastníctva: snažia sa 
do tretice predať cirkevný internát na Svoradovej

BRATISLAVA – Nové podozrenie na predaj cirkevného majetku spôsobila plomba na liste vlastníctva pri budove na Svoradovej 1 v hlavnom meste. Pokúša sa vedenie ECAV alebo Reformaty predať objekt bývalého internátu?

Výpis z listu vlastníctva ECAV, ktorý naznačuje, že budova na Svoradovej 1 sa zrejme predáva novému majiteľovi.

Výpis z listu vlastníctva ECAV, ktorý naznačuje, že budova na Svoradovej 1 sa zrejme predáva novému majiteľovi.

Budovu na Svoradovej 1 sa už niekoľkokrát istá skupina v cirkvi snažila vyviesť z majetku ECAV. Prvý pokus sa odohral ešte na synode v Prešove, keď bol generálnym biskupom Miloš Klátik. Bol to vtedy Ján Brozman, ktorý navrhoval, aby sa budova previedla, nakoľko podľa jeho názoru patrí Kuratóriu Beckovská Vieska (ktoré mal na starosti Vladimír Daniš). Nebola to však pravdivá informácia – a prevodu mimo cirkvi zabránil až Miloš Klátik, ktorý trval na tom, aby sa na synode o prevode hlasovalo menovite, čiže by sa pre históriu zaznamenali mená všetkých synodálov, ktorí hlasovali za prevod objektu. Ani neúspešný pokus však záujmovú skupinu neodradil od snahy predať budovu. Ďalšiu príležitosť našli vtedy, keď sa konateľom Reformaty po nástupe nového vedenia cirkvi (I. Eľko, J. Brozman) stal blízky priateľ Vladimíra Daniša Branislav Rybnikár a samotný Daniš opäť pracoval pre Reformatu. Ani ten pokus podľa všetkého nevyšiel, a tak je pravdepodobné, že teraz dochádza k tretiemu pokusu. Na liste vlastníctva totiž svieti plomba s číslom konania, ktorá znamená, že na príslušný kataster bol podaný návrh na vklad, pričom v zátvorke je konanie špecifikované ako kúpna zmluva.

Predsedníctvo cirkvi a súčasné vedenie Reformaty (Tomáš Hyben, Peter Gärtner) k podozreniam okolo predaja internátu vydali stanovisko, v ktorom tvrdia, že v tejto veci konajú. Tvrdia, že budova internátu Svoradova 1 v Bratislave nie je predmetom predaja a nikdy o predaji nerozhodlo žiadne cirkevné grémium. „Plomba k nehnuteľnosti vznikla na základe návrhu na vklad spoločnosti Svoradove, s. r. o., predmetom návrhu má byť prevod pôvodného vecného bremena (právo užívať priestory na podnikanie) medzi spoločnosťami Poľnoprofit, a. s., a Svoradove, s. r. o., pôvodným a súčasným nájomcom, pričom spoločnosť Poľnoprofit, a. s. bola zrušená 23. 11. 2021,“ uvádzajú v spoločnom stanovisku. Nevysvetlili však, prečo je na liste vlastníctva konanie označené ako kúpna zmluva – a nie trebárs ako zmluva o zriadení vecného bremena, keď tvrdia, že ide o iný typ prevodu nehnuteľnosti. Potvrdzujú však, že návrh na vklad bol vykonaný konateľmi uvedených spoločností bez vedomia vedenia ECAV a vedenia spoločnosti Reformata. O tom, že nejde o až taký „bezpečný“ prevod, svedčia aj slová v stanovisku, kde evanjelickú verejnosť ubezpečujú, že konatelia spoločnosti Reformata v súčinnosti s dozornou radou a vedením ECAV podnikajú všetky kroky potrebné k ochrane cirkevného majetku. „Z toho je zrejmé, že cirkevný majetok sa skutočne ocitol v ohrození a nepôjde len o ‚nevinné‘ vysporiadanie vecného bremena,“ konštatuje oslovený právnik.

Snahu ochraňovať cirkevný majetok, konkrétne aj budovy na Svoradovej 1, intenzívne vyvíjal predovšetkým Imrich Lukáč v rokoch, keď v cirkvi pôsobil ako generálny dozorca. Tvrdo poukazoval na machinácie, ktoré sa mali diať s cirkevným majetkom v správe Reformaty. Namiesto podpory však čelil osočovaniu a odopreli mu i možnosť byť znova volený za generálneho dozorcu. To isté sa udialo aj s niekdajšou redakciou Evanjelického posla (dnes redakcia Lutherusu), ktorá musela odísť z Tranoscia, nakoľko by jej nebolo umožnené slobodne informovať o kauzách v cirkvi. I. Lukáčovi sa doposiaľ nikto zo zainteresovaných neospravedlnil, naopak – súčasní konatelia hlasovali na cirkevných grémiách vždy proti nemu a jeho iniciatívam.

O tom, ako to dopadne s cirkevným majetkom, sa verejnosť zrejme dozvie už čoskoro, keď uplynie zákonná lehota na povolenie vkladu do katastra nehnuteľností. Lutherus bude sledovať vývoj vlastníckych práv a informovať o tom evanjelickú verejnosť.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!