Pamiatka reformácie so službami Božími zo Žiliny

ŽILINA – Na slávnosť Pamiatky reformácie odvysiela verejnoprávny rozhlas prenos zo služieb Božích z Cirkevného zboru ECAV Žilina v Turčianskom senioráte. (Podrobnejšie informácie o čase vysielania a čísla piesní, ktoré sa budú počas služieb Božích spievať, nájdete v rubrike Program na inzertnej strane.)

Žilinský cirkevný zbor zabezpečuje duchovnú opateru pre evanjelikov a. v. z okresov Žilina, Čadca a Kysucké Nové Mesto. Podľa webu zboru sa podľa sčítania v tomto regióne hlási k ECAV na Slovensku okolo 3 000 veriacich. „Stretávame sa na spoločných službách Božích v Žiline, Rajci, Čadci a Bytčici, kde prijímame Božiu milosť skrze slovo Božie a sviatosti (Krst svätý a Večera Pánova). Večera Pánova a spoveď je ponúkaná všetkým pokrsteným a konfirmovaným evanjelikom, tiež aj kresťanom z iných kresťanských cirkví,“ uvádza stránka CZ.

Podľa publikovaných informácií na službách Božích oslavujú Pána Boha, posilňujú sa vo viere, budujú vzájomné vzťahy. „Snažíme sa ich tvoriť tak, aby každý si na nich našiel svoje miesto.“ Súčasťou života, ako sa píše na webe, je diakonická starostlivosť, pastorálne návštevy členov cirkevného zboru v domácnostiach, nemocniciach a domovoch dôchodcov. „Na ekumenickej báze pri rôznych podujatiach spolupracujeme s kresťanskými cirkvami pôsobiacimi na území mesta Žilina. Riadime sa zásadou všeobecného kňazstva, a preto sa snažíme o využitie darov, ktoré Boh zveril členom zboru pri bohoslužobných podujatiach i pri katechetickej, diakonickej, administratívnej, misijnej a evanjelizačnej činnosti cirkevného zboru.“

R
Foto: ecavza.sk

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!