Ordinácia bez generálneho biskupa aj televízneho prenosu. Eľko nevyslal do služby troch novokňazov

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Ordinácia novokňazov, aká tu ešte nebola. V sobotu 16. júla vyslali do služby troch nových kaplánov. Generálny biskup Ivan Eľko sa na slávnosti nezúčastnil.

Prvýkrát sa ordinácia novokňazov konala len pre priamych účastníkov v kostole v Liptovskom Mikuláši. Prenos pre divákov pri televíznych obrazovkách tentoraz nebol zabezpečený. Duchovní, ktorí sa ozvali redakcii Lutherusu, si myslia, že záujem zo strany verejnoprávneho média nebol pravdepodobne preto, že ECAV na Slovensku do služby vysiela už len troch novokňazov. Podobne skepticky sa už na tohtoročnej synode vyjadroval aj biskup Západného dištriktu Ján Hroboň, ktorý podotkol, že budúci farári hľadia na svoje pôsobiská v cirkevných zboroch, akoby si vyberali nehnuteľnosti v realitke. Zaujíma ich, aby mali dobrú faru, podľa možnosti v malej dedine, kde nie je veľa práce. A, samozrejme, aby neboli ani ďaleko od mesta.

Ordinácia novokňazov sa konala bez prítomnosti Ivana Eľka, ktorý v tomto volebnom období zastáva po nelegitímnych voľbách post generálneho biskupa. Prvýkrát tak ordinandi nedostali požehnanie od najvyššie postaveného ordinovaného pracovníka cirkvi. Dôvod jeho neúčasti nie je známy. Hoci ľudia sa naň pýtali aj na oficiálnom facebookovom kanáli ECAV s vami, odpovede sa ani tam nedočkali. Vedenie cirkvi tak ignoruje už nielen otázky Lutherusu, ale aj odberateľov vlastného média.

Ordinácia sa konala v sobotu 16. júla. V Evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši uviedol nových kňazov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku do služby Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu. Ďalším ordinárom bol Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu. Novými kňazmi sa stali Miroslava Kmecová, Timotej Devečka a Matej Trepáč. Na ordinácii sa zúčastnilo niekoľko farárov z Liptovsko-oravského seniorátu a farári, ktorí slúžia v cirkevných zboroch, odkiaľ ordinovaní pochádzajú.

Redakcia Lutherus
Foto: FB ECAV s vami

Novými kňazmi sa stali Timotej Devečka (sprava), Miroslava Kmecová a Matej Trepáč. Foto: FB ECAV s vami

Novými kňazmi sa stali Timotej Devečka (sprava), Miroslava Kmecová a Matej Trepáč. Foto: FB ECAV s vami

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!