Odborníci spochybňujú argumenty k vydaniu nového spevníka

Považujú ho za spiatočnícky krok bez významu pre organistov

BRATISLAVA – Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku vydala nový spevník. Veriaci sa pri tomto počine pýtajú, či si jeho vydanie vynútili odborné zásahy do pôvodného spevníka, alebo je produktom samoľúbosti jednotlivca.

Ivan Eľko, ktorý zastáva post generálneho biskupa, vydanie Evanjelického spevníka zdôvodňuje zjednotením nádychových čiarok. Podľa oslovených odborníkov pritom ide o neadekvátny argument, pretože podľa nich zjednotenie nádychových čiarok vo všetkých verziách jedného nápevu nedáva hudobníkom žiadny zmysel. „Nádychovú čiarku predsa organista nehrá, neovplyvní to teda organovú hru. Ide len o pokyn pre spievajúcich, kedy sa majú nadýchnuť – a to sa predsa môže meniť podľa slov jednotlivých textov,“ zhodli sa viacerí odborníci z oblasti cirkevnej hudby.

Vydanie spevníka môže spôsobiť absolútny chaos v hudobnej zložke služieb Božích. Zarážajúce v tejto súvislosti je, že práve synoda ako najvyšší zákonodarný orgán cirkvi kritizovala opravené vydanie a dôvodila, že môže nastať situácia, keď farár bude spievať podľa jednej predlohy a časť sediacich v kostole podľa druhej. Tretia verzia, ktorú plánujú predávať veriacim do cirkevných zborov, už môže vyvolať totálny zmätok.

Cirkevníkov, ktorí sú v oblasti hudby a spevu zbehlejší, v kontexte vydania novej verzie zaujíma aj skutočnosť, či v nej vrátili opravy od br. farára Lacka do podoby pôvodnej prvej verzie Evanjelického spevníka. S jeho opravami totiž vyšla už dávnejšie druhá verzia, a to v náklade 10-tisíc kusov, ktorú už vlastnia tisíce veriacich a spievajú podľa nej. Teraz zrejme – v tretej verzii – vydali vydanie bez Lackových opráv. Podľa veľkého nákladu pri druhej verzii spevníka možno predpokladať, že tento variant používa už väčšina veriacich, no cirkev sa teraz spiatočnícky vracia k prvej verzii – len aby urobili nejakú zmenu, hoci aj za cenu bezvýznamného argumentu o nádychových čiarkach. Mnohí evanjelici a. v. sa však domnievajú, že jediný dôvod nového vydania je v tom, aby v úvode Evanjelického spevníka neoslovoval veriacich svojím príhovorom bývalý generálny biskup Miloš Klátik – ale ten súčasný Ivan Eľko.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!