Na Pamiatku reformácie v košeckej diakonii ďakovali za realizáciu projektov

KOŠECA – Na sviatok Pamiatky reformácie 31. októbra sa v Stredisku Evanjelickej diakonie v Košeci (SED) konali ďakovné služby Božie pri 19. výročí jeho posviacky. V rámci nich ďakovali Pánu Bohu za všetko požehnanie, ktorého sa im dostalo, pri realizácii dvoch projektov – výmena kotolne a zriadenia terapeutického záhradného parku.

Po dvadsiatich rokoch nepretržitej prevádzky kotolne v Stredisku Evanjelickej diakonie v Košeci sa ju podarilo vymeniť. Bola už totiž v havarijnom stave. „Náš dobrotivý Pán nám pomohol vzbudiť srdcia mnohých ochotných darcov a sponzorov, ale aj ústretovú firmu, ktorá sa na túto náročnú obmenu kotolne podujala a v priebehu dvoch týždňov za plnej prevádzky aj zrealizovala. Stará kotolňa je nahradená vysoko výkonnou, energeticky úspornou a plne automatizovanou kotolňou,“ uviedol správca strediska diakonie Ľubomír Marcina.

Druhým projektom, ktorý sa mu podarilo zrealizovať v SED, je terapeutický záhradný park, ktorý bol zrealizovaný za finančnej podpory VÚC Trenčín a odporúčania župana Jaroslava Bašku, ktorý má k zariadeniu vrelý vzťah. Celý záhradný projekt riadil zamestnanec Jakub Rosa, študent 4. ročníka ETF UK v Prahe. Obec Košeca dala zhotoviť novú prístupovú cestu a parkovisko.

Reformačné služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej viedol Ľubomír Marcina, slovom Božím poslúžil spolupracovník košeckej diakonie Peter Fabok, farár v Lazoch pod Makytou. Vo svojom príhovore zdôraznil, že cirkev i jednotlivec sa musí k Pánovi Ježišovi obracať nanovo, denne, lebo s jednorazovým prijatím do svojho srdca nevystačíme. Hriech je sťa burina, ktorá rastie vždy nanovo a vždy znova a znova ju treba vytrhávať.

Po zaspievaní Lutherovej piesne (ES č. 288), za organového sprievodu Jaroslavy Polákovej, kantorky z Považskej Bystrice, bolo posvätením odovzdané do užívania nové červené oltárne rúcho s bielou prikrývkou, ako aj oltárny kríž a svietniky, dar Anny Kušnírovej, predsedníčky SR SED, pri jej okrúhlom životnom jubileu. Zaspievaním ev. hymny „Hrad prepevný“ sa služby Božie skončili.

Zhromaždenie si následne prezrelo záhradné úpravy, kotolňu, ale aj celé zariadenie, ktoré aj napriek zložitej dobe plní svoje poslanie: praktickú kresťanskú službu lásky – diakoniu, ale aj misiu v našom prostredí.

Informoval: Ľubomír Marcina
Foto: Jakub Rosa

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!