Mladí teológovia v Ríme

RÍM – Mladí evanjelickí teológovia z celej Európy sa 15. septembra zišli na štvordňovej konferencii v Ríme. Českobratskú cirkev evanjelickú na stretnutí zastupoval berounsky farár Jordan Tomeš.

Staršovstvo, seniorátny a synodálny senior… Termíny používané v Českobratskej cirkvi evanjelickej na pomenovanie vedúcich pozícií môžu pôsobiť dojmom, že na čele ČCE stoja iba ľudia dôchodkového veku. Toto názvoslovie ide po ruke známeho stereotypného pohľadu, podľa ktorého sú cirkvi oproti dnešnej väčšinovej spoločnosti o niekoľko storočí pozadu. Čo s tým?

Netreba meniť ustálené používané výrazy – efektívnejšie je vytvoriť pre mladých ľudí priestor vo vrchných poschodiach cirkvi. Ako? Napríklad tak, ako to teraz skúša Spoločenstvo evanjelických cirkví v Európe (ďalej „GEKE“ podľa nemeckého názvu Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa).

Táto ekumenická organizácia, ktorá pod heslom „jednota v zmierenej rôznosti“ združuje vyše sto európskych protestantských cirkví, nedávno odštartovala program nazvaný „Mladí teológovia“ (Young Theologians). V rámci neho sa spolu zoznamujú študenti teológie a farári-zelenáči z celej Európy. Cieľ programu spočíva nielen vo vzájomnom obohatení odlišnými historickými, cirkevnými, kulinárskymi či inými reáliami, ale aj v možnosti podieľať sa na pracovných skupinách, ktoré fungujú priamo v rámci GEKE. Mladí teológovia tak majú možnosť hovoriť na aktuálne témy na celoeurópskej úrovni a spoluvytvárať dokumenty a vyhlásenia, ktoré potom prijmú všetky členské cirkvi GEKE. A to, myslím, nie je málo.

V čom je hlas mladých ľudí v cirkvi iný ako hlasy tých „starších“? Táto otázka otvorila prvé „živé“ stretnutie Mladých teológov, ktoré sa po roku Zoom konferencií uskutočnilo v slnečnom Ríme. Tá otázka mi celý čas vŕtala hlavou. Mladí ľudia sú idealisti. Sú to snílkovia s obzorom v diaľke. Pred sebou majú mnoho rokov a v sebe popudlivosť a energiu, s ktorou chcú tieto roky prežiť čo najlepšie. Ich hlas v cirkvi treba – mladí vidia do diaľky a vedia, že hrajú o veľa.

Či hlas mladých bude v GEKE naozaj počuť, sa ešte ukáže, sebe navzájom si ale Mladí teológovia v Ríme načúvali výborne. Najväčšie zvukové vlny za sebou zanechali rozhovory o pozícii menšinových cirkví v spoločnosti, teda o niečom, čo sa bytostne týka aj ČCE. Ako sa nestať defenzívnou a do seba uzavretou cirkvou, ktorá úzkostlivo sleduje klesajúcu návštevnosť (či, naopak, rastúce odvody do personálneho fondu) a hľadá najmä to, ako zachrániť seba samu? Alebo už takou cirkvou sme? A ako sa prehupnúť do postoja cirkvi sebavedomej a riskujúcej, ktorá je živá radosťou zo svojho poslania?

Inšpiráciou nám bola talianska Valdenská evanjelická cirkev, ktorá si vo väčšinovo katolíckej spoločnosti urobila meno svojou sociálnou prácou s utečencami a otvoreným postojom k sexuálnym menšinám. Od roku 1975 valdenskí tiež fungujú v únii s miestnymi metodistami. Hoci dohromady nemajú ani desatinu percenta talianskej populácie, skôr než „vernú hŕstkou“ (EZ 406) sú pre okolitú spoločnosť soľou a kvasom. Ak dá Pán, stretnú sa Mladí teológovia zase o rok, tentoraz v Cambridgei. Držte nám palce!

Jordan Tomeš 

(Autor sa zúčastnil konferencie Young Theologians in Communion, ktorú organizuje GEKE – Spoločenstvo evanjelických cirkví v Európe, inak aj Leuenberské spoločenstvo, ako zástupca ČCE)

Foto a zdroj: e-cirkev.cz

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!