Kríza cirkevnej inteligencie: vzdelané osobnosti sú z funkcií vyštvávané, kandidovať chcú dookola len lojálni posluhovači

BRATISLAVA – Väčší chaos a svojvôľa v dodržiavaní cirkevných zákonov ešte v cirkvi nebola. Lutherus už informoval, že na synodu niekoľko rokov nechodí jej predseda z radov neordinovaných Juraj Gáll, no vzápätí sa objavili informácie aj o ďalších zmätkoch a ignorovaní právnych noriem na synode.

Počas jej tohtoročného zasadnutia senior Liptovsko-oravského seniorátu Stanislav Grega prezentoval šokujúcu informáciu. Tvrdil totiž, že na rokovaní sú zrejme prítomní aj synodáli, ktorí túto funkciu zastávajú už tretie volebné obdobie, hoci platná legislatíva to neumožňuje. Konkrétne mená však neuviedol. Podľa zákonov však presbyteri či dozorcovia na všetkých úrovniach môžu kandidovať na tieto posty len dve po sebe idúce volebné obdobia. Týka sa to však aj synodálov.

Cirkevný ústavný zákon č. 1/1993, ktorým bola prijatá Ústava ECAV na Slovensku, v znení cirkevného ústavného zákona č. 1/2020 má totiž aktuálne znenie: „Funkcie, do ktorých boli zvolení, s výnimkou funkcií v cirkevnom zbore, môžu zastávať len dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Znovu kandidovať môžu až po uplynutí najmenej jedného celého funkčného obdobia.“

Práve Grega predložil za Liptovsko-oravský seniorát návrh na zmenu zákona tak, aby tí istí ľudia mohli kandidovať opätovne donekonečna – aj napriek tomu, že mnohokrát dlhé roky neurobili nič pre rozvoj cirkvi ani pre jej napredovanie a meno ECAV v spoločnosti je aj vďaka nim a ich krytiu káuz dnes vážne poškodené. Paradoxom je, že mnohí schopní a vzdelaní ľudia už dnes s ECAV na Slovensku nechcú mať nič spoločné a prijať funkciu je pre nich za týchto okolností nepredstaviteľné. Z funkcií by ich totiž vytláčali neschopní posluhovači súčasného vedenia. Známym príkladom osobnosti s mimoriadnym renomé, ktorá zastávala vysoký právnický post v ECAV za éry biskupa Klátika, je profesor Svák, ktorý bol pre cirkev prínosom. Aj jeho však z funkcie opakovane vyštvávali priamo na synodách. Je preto nemysliteľné dúfať, že do funkcií v cirkvi sa v blízkom čase dostanú morálne i vzdelanostne erudovaní ľudia, ktorí by mali vôľu čeliť takýmto hrubým tlakom.

Redakcia Lutherus
Foto: E. Škodová

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!