Hrozí precedens proti odvekému systému. Dištrikt zrejme povedú dvaja duchovní

ZVOLEN/BRATISLAVA – Kolotoč rotácie tých istých ľudí v cirkevných funkciách sa nezastavil. Dokazujú to aj blížiace sa voľby dozorcu Západného dištriktu.

Po tom, ako Renátu Vinczeovú zvolili za generálnu dozorkyňu, sa v Západnom dištrikte chystajú voľby na post, ktorý po nej ostal prázdny – dozorca Západného dištriktu.

Kandidačná porada, ako už Lutherus informoval, sa pripravovala opäť v utajení, zrejme preto, aby sa o funkciu neuchádzal niekto, kto nezapadá do koncepcie súčasného vedenia cirkvi. Evanjelici sa o termíne kandidačnej porady napokon dozvedeli z webu cirkvi iba pár dní pred jej konaním.

Samotná kandidačná porada napokon nominovala iba jediného kandidáta – keďže kandidovaný bol iba jeden. Je ním ordinovaný diakon Peter Synak z Bratislavy, ktorý je v súčasnosti aj dozorcom Bratislavského seniorátu. Podľa tejto kandidácie je zjavné, že v cirkvi už neplatí synodálno-presbyteriálny systém s pomerom 1 : 1 – neordinovaní a duchovní. Tu totiž bude do laickej funkcie volený ordinovaný duchovný, ktorý síce v súčasnosti nevykonáva funkciu diakona, ale ordinácia je trvalá, a tak duchovným ostáva. Dištrikt budú teda de facto viesť dvaja duchovní. „To signalizuje ohrozenie záruky ochrany a spravovania majetku ECAV,“ myslí si oslovený bývalý funkcionár z radov neordinovaných, ktorý nechce byť pre nekorektné praktiky v cirkvi menovaný.

„Aj keď evanjelická cirkev a. v. má takmer 290 000 členov, vo funkciách sa posledné roky obmieňajú dookola len tí istí. Práve oni však nebudujú cirkev a jej povesť, akú mala v minulosti, keď jej predstavitelia patrili medzi elitu národa. Práve naopak, ECAV od nástupu aktuálneho vedenia postupne stráca svoj kredit,“ myslí si bývalý cirkevný funkcionár.

Redakcia Lutherusu

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!