Hon na názorových oponentov silnie. Na synode opäť padali vyhrážky o vylučovaní z cirkvi

Štvanica proti členom cirkvi s názorom odlišným od vedenia cirkvi sa stupňuje. Olej do ohňa prilieva farár Slavomír Sabol, niekdajší biskup Východného dištriktu.

Na tohtoročnej synode nabádal delegátov, aby iniciovali disciplinárne opatrenia voči členom cirkvi smerujúce až k ich vylúčeniu z ECAV. „Na smeč“ mu prihral Marián Damankoš, ktorý na synode namietal voči špeciálnemu vydaniu Lutherusu k voľbám. Vadilo mu, že v ňom bola zverejnená korešpondencia biskupa Jána Hroboňa s predsedom Slovenskej evanjelickej jednoty Petrom Bzdúchom, ktorú zrejme nemal nikto vidieť. Bzdúch v nej Hroboňa žiadal, aby na kandidačnú poradu k voľbám generálneho dozorcu predložil kandidatúru Viktora Čopa, no Hroboň to odmietol. Damankoš na synode, ako uvádza zápisnica, uviedol: „Ako člen seniorátneho predsedníctva nemá pocit, že by mal byť len akousi ‚poštovou schránkou‘, v zmysle, že keď za ním niekto príde s obálkou, aby ho navrhol, tak to má urobiť. Dnes s údivom číta, ako sa dnes zverejňuje privátna korešpondencia s biskupom a po cirkvi sa šíria takéto zvláštne veci. Nerozumie, prečo si takýmto spôsobom šliapeme po vlastných predpisoch, ale keď je niečo raz dané, riešme, ako to dodržať.“ Pritom je jasné, že Hroboňova korešpondencia je, vzhľadom na to, že zastáva post biskupa, úradná – nie súkromná.

„Bez toho, aby sa začalo disciplinárne konať a vyvodzovať zodpovednosť u tých ľudí, ktorí takto konajú, to jednoducho nepôjde. Lebo potom sa dáva priestor zlu a šíri sa to ako lavína, čoho výsledkom sú aj voľby. Je čas, aby GP aj generálny právny zástupca, aj napriek tomu, že nemáme riadne zvoleného žalobcu, vyvodili dôsledky a riešili tieto veci prostredníctvom podania na disciplinárne konanie. Ak sú ľudia, ktorí takto ohovárajú a v nemenovanom časopise si vypisujú polopravdy i nepravdy, tak takýmto spôsobom rozbíjajú cirkev a v tejto cirkvi už dávno nemajú čo robiť. Je to tvrdý trest, ale potom tu nebudú chodiť ako špióni na synodu a vypisovať somariny, a tak sýtiť mnohých našich veriacich a zavádzať ich len čisto z mocenských záujmov. Je potrebné v tejto veci konať,“ tlačil Sabol na konečné riešenie: vyhadzov v cirkvi pre všetkých, ktorí zastávajú iný názor. Zabudol pritom, že napríklad zasadnutie synody je verejné, preto nazývať účastníkov z radov verejnosti špiónmi je absolútne neprípustné, nehovoriac o tom, že takéto pomenovanie vyšlo z úst človeka, ktorý nosí zlatý kríž emeritného biskupa.

Na synode sa k Sabolovi pridal aj Ivan Eľko. Ten by mal podľa Sabola konať a uviedol, ako ho cituje zápisnica: „Je ťažko, aby na toto reagoval človek, ktorého sa to asi najviac týka. Zo zdravotných dôvodov tieto veci radšej ani nečíta, aj keď informácie o tom má. Stále však má o cirkvi takú predstavu, že cirkev má aj obrazne povedané ‚obličky‘, ktoré majú aj obrannú funkciu, a to je synoda. A človeka by potešilo, keby spontánne zasiahla práve synoda. Už tri roky tu máme takýto útvar v cirkvi, ktorý sa vyjadruje takým spôsobom, že nedajbože aby sa o nich niekto takto vyjadril, tak by sme čelili trestným oznámeniam. Majú teda určitý štýl videnia vecí a určitý štýl vyjadrovania, pričom vidíme, čo všetko sa tu deje. Do patovej situácie boli privedené posledné dve voľby a človeka by potešilo, keby synoda na to spontánne zareagovala. Človek ako osoba to znáša, nechce chrániť seba samého, ale to, čo ho ničí, je fakt, že vidí, ako to ničí a rozkladá cirkev. A na toto by mala synoda alebo dištriktuálne konventy či senioráty reagovať.“

Sabol sa vzápätí vyjadril, „že tie „obličky v cirkvi“, ktoré odfiltrujú zlé veci z tela, sú disciplinárne orgány. Podľa neho je vraj potrebné, aby sa v týchto veciach konalo. „Tu nejde o osobu I. Eľka, ktorý možno môže tieto veci zniesť, ale ide o to, že ide o úrad, ktorý dotyčný reprezentuje a prostredníctvom ktorého reprezentuje túto cirkev,“ opisuje jeho názory zápisnica zo synody.

Paradoxné pritom je, že, podľa viacerých duchovných, to bol práve Slavomír Sabol, ktorý konal mocensky, kryl podvody v Reformate a podkopával nohy bývalému vedeniu cirkvi. Pritom práve bývalé vedenie chcelo tieto problémy – na rozdiel od neho – riešiť. Dnes sa teda potvrdilo, že Imrich Lukáč a Miloš Klátik mali pravdu a že rovnako pravdivo informovala aj vtedajšia redakcia Posla, dnes redakcia Lutherusu.

Synodál Andrej Kubinský preto vyzval všetkých čelných predstaviteľov a funkcionárov, terajších i minulých, aby si zodpovedali otázku, či tento súčasný stav cirkvi nie je aj ich hanbou a či k tomu neprispeli všetci. Pýtal sa: „Čo sa urobilo, aby sa tomu predišlo? Kto donedávna zastával bývalého konateľa Reformaty Vladimíra Daniša a kto predložil zmluvu, ktorá nemá originál?“ Keď bola predložená správa komisie, podľa jeho slov neustále niekto niečo spochybňoval. Kubinský je za to, že by sa mala vysloviť nedôvera všetkým, ktorí sú zodpovední za tento stav, s tým, že podľa jeho slov by mali posúdiť svoje zotrvanie vo funkciách. Sabol si však miesto pokory a pokánia z toho, že to všetko kryl, nemyslí, že členovia generálneho presbyterstva majú nejakú zodpovednosť za súčasný stav. Tvrdí, že na to tu bola dozorná rada Reformaty a sám za seba tvrdí, že si za vlastným konaním stojí. Zopakoval, že riešiť treba tých, ktorí informujú v Lutheruse.

Synodál Roman Žilinčík uviedol, že synoda prijala v tomto smere uznesenie 08-01, ktorým žiadala generálneho žalobcu aj GPZ, aby v tejto veci konali. Pri vyhodnotení uznesení bolo uvedené, že ECAV aktuálne nemá generálneho žalobcu, ktorý by v týchto veciach vedel konať. Synoda teda k týmto veciam už zaujala stanovisko.

Sabol dnes stále pôsobí ako generálny presbyter a synodál a, podľa bývalých cirkevných funkcionárov, naďalej múti vodu a chce prenasledovať nepohodlných, ako to robil v Tranosciu, keď sa usiloval o odvolanie šéfredaktorky M. Kováčikovej. Dnes v tom pokračuje a má snahu o jej vylúčenie z ECAV. Ako uvádza zápisnica, dúfa, že jej tak vezme právo zúčastňovať sa na synode a iných grémiách. A podľa niektorých synodálov aj byť volenou do funkcií.

Redakcia Lutherus
Foto: postoj.sk

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!