Gärtner podmienil funkciu riaditeľa členstvom v predstavenstve. 
Post nakoniec nedostal

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Po vlne nevôle, ktorú vyvolalo vedenie spoločnosti Tranoscius a. s. zvolaním valného zhromaždenia so zákazom vstupu akcionárov, vychádza na povrch ďalšie z pochybení. Vedenie vydavateľstva totiž nedodržalo sľub, ktorý malo dať Petrovi Gärtnerovi pri obsadzovaní postu riaditeľa Tranoscia. Samotný Gärtner nástup na tento post podmieňoval zvolením za člena predstavenstva, čo mu aj prisľúbili. Dodnes – po zhruba roku po tom, ako zasadol na riaditeľskú stoličku, však v predstavenstve nie je.

Pokus zvoliť Gärtnera za člena predstavenstva sa odohral na minuloročnom valnom zhromaždení po tom, ako sa členstva v ňom vzdal Martin Kováč. Jeho voľba do tohto orgánu je však doposiaľ neplatná – pre zásadnú chybu. Zvolený pritom nebude ani v tomto roku, keďže v programe „korešpondenčného“ valného zhromaždenia z nevysvetliteľných dôvodov absentuje bod Voľby. Podmienka, ktorú si P. Gärtner položil pred nástupom do funkcie, tak ostáva zo strany vedenia spoločnosti nenaplnená. Či to bol amaterizmus alebo zámer, vie len samotné vedenie spoločnosti.

Pochybenie pri zmenách v predstavenstve priznalo aj samotné vedenie akciovej spoločnosti. V správe pre blížiace sa valné zhromaždenie totiž konštatovalo, že „predstavenstvo spoločnosti od ostatného valného zhromaždenia bolo v zložení: Jaroslav Pilát (predseda predstavenstva), Tomáš Hyben (podpredseda predstavenstva), Eva Bachletová (člen predstavenstva), Ján Hroboň (člen predstavenstva), Ján Jančo (člen predstavenstva), Martin Kováč (člen predstavenstva), Roman Porubän (člen predstavenstva). Na júnovom valnom zhromaždení sme informovali, že člen predstavenstva Martin Kováč sa z osobných dôvodov vzdal funkcie člena predstavenstva listom a namiesto neho bol valným zhromaždením zvolený za člena predstavenstva Peter Gärtner.“ Vzápätí však v správe dodávajú, že v dôsledku chyby – keď M. Kováč nedal overiť svoj podpis – registrový súd odmietol vzdanie sa funkcie člena predstavenstva – a tak Martin Kováč zostal jeho členom až do 22. marca tohto roku. Práve preto súd dodnes neuskutočnil zápis Gärtnera za nového člena predstavenstva.

Autori správy tvrdia, že táto chyba nemala za následok ochromenie rozhodovacej právomoci predstavenstva Tranoscia, a. s. V skutočnosti je však následok zrejmý – už takmer rok funguje predstavenstvo len ako 6-členný orgán, pričom stanovy hovoria o 7-člennom predstavenstve. Niektorí akcionári Tranoscia už z tohto dôvodu podali námietku, keďže predstavenstvo nefunguje v požadovanom počte členov. Rovnako je to podľa informácií Lutherusu aj v prípade Dozornej rady Tranoscia, ktorá má mať podľa stanov a v zmysle Obchodného zákonníka najmenej troch členov, no v Tranosciu má len dvoch. O prípadnej odpovedi zo strany Tranoscia k tejto námietke bude Lutherus informovať, nakoľko vedenie spoločnosti je povinné svojim akcionárom v prípade námietky podať vysvetlenie situácie.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!