Evanjelická teologická fakulta v Prahe má nového dekana. V Karoline bol slávnostne inaugurovaný Ján Roskovec

PRAHA – V utorok 31. mája bol vo Vlasteneckej sále Karolina slávnostne inaugovaný rektorkou Karlovej univerzity Milenou Králíčkovou novozvolený dekan Evanjelickej teologickej fakulty Ján Roskovec. K štvorročnému funkčnému obdobiu nastúpil dekan 1. júna.

Roskovec bol zvolený v rámci zasadnutia Akademického senátu ETF UK už 22. februára desiatimi hlasmi. Bol jediným navrhnutým kandidátom. Roskovec pôsobí ako odborný asistent na katedre Novej zmluvy a je prodekanom Evanjelickej teologickej fakulty pre zahraničné a ekumenické vzťahy.

Ján Roskovec predložil Akademickému senátu ETF UK 2. februára svoje tézy k dekanskej voľbe. Podnety a témy, ktorým by budúci dekan fakulty mal venovať svoju pozornosť, formuloval Akademický senát ETF UK na svojom zasadnutí 7. februára. K obom dokumentom sa akademická obec mohla vyjadriť na mimoriadnom zhromaždení k dekanskej voľbe.

„Evanjelická fakulta je otvorená všetkým študentom, ktorí majú záujem tu študovať, vymedzenie evanjelické je označenie toho, z čoho vychádzame a kam sa snažíme smerovať, teda zameranie, vôbec nie profesie, a tým menej nejakej požadovanej príslušnosti,“ uviedol pred časom bývalý dekan fakulty Jindřich Halama v rozhovore pre Christnet. Fakulta ponúka bakalárske odbory, nadväzujúce magisterské a doktorandské.

Najstarší, už storočný odbor je evanjelická teológia (bakalárska i magisterská), zameraná na odbornú teologickú prácu s využitím biblických jazykov, pripravujúca tiež (ale nielen) pracovníkov pre možnú cirkevnú službu. Ďalšími odbormi sú pastoračné a sociálne práce a Teológia
kresťanských tradícií. Tento odbor je zameraný na ekumenické vzdelávanie a orientáciu v teológii širokého spektra kresťanských cirkví a iných náboženstiev.

R

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!