Evanjelická synoda v Česku rokovala o živote cirkvi, prijala kajúci text k homosexuálom a podporila Ukrajincov

SVITAVY – Od štvrtka 19. mája do soboty 21. mája sa uskutočnila vo Svitavách synoda Českobratskej cirkvi evanjelickej. Synoda je najvyššie zákonodarné a riadiace zhromaždenie (parlament) cirkvi, ktorý zasadá každý rok. Na úvod sa konala bohoslužba vo svitavskom „Červenom kostole“ sv. Jozefa, kde účastníkov pozdravil aj arcibiskup Ján Graubner a ďalší zástupcovia ekumény. Priamo na zasadnutí potom vystúpil biskup Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v.
Tomáš Tyrlík, ktorý je zároveň predsedom Ekumenickej rady cirkví v Českej republike.

Približne stovka synodálok a synodálov, poradcov a ďalších zasadala v mestskom kultúrnom stredisku Fabrika. Rokovania zahŕňali okrem iného rozpravy o budúcom usporiadaní cirkvi, o otázkach vieroučných i hospodárskych, o cirkevných poriadkoch a pravidlách, budúcnosti zborov i seniorátov, ktoré majú podľa nového návrhu viac kopírovať krajské usporiadanie štátu a vyjadrovať solidaritu vo vnútri cirkvi. Vzhľadom na radikálnu úpravu usporiadania synoda vyzvala celú cirkev na diskusiu o týchto zmenách. Seniorát je správny celok cirkvi zodpovedajúci diecezy v katolíckej cirkevnej správe.

Podľa farára ČCE Mikuláša Vymetala tohtoročná synoda prijala aj von tri dôležité vyhlásenia, a to text vyjadrujúci solidaritu s Ukrajincami, vyhlásenie k homosexuálne orientovaným a o vzťahu k moslimom.

V prvom prijatom texte synoda ČCE vyjadrila súcit so všetkými ľuďmi, do ktorých života zasiahla agresia Ruskej federácie proti Ukrajine, vyslovila im svoju solidaritu a venoval svoje príhovorné modlitby. „Ďakujeme všetkým, ktorí sa v tejto vojnovej kríze snažia pomôcť. Zároveň ako kresťania odmietame výroky cirkevných predstaviteľov, ako napr. moskovského patriarchu Kirilla, ktoré túto agresiu ospravedlňujú,“ stojí v závere krátkeho textu prijatého na synode.

Vyhlásenie k moslimom je obsiahlejšie a má charakter systematického dokumentu, ktorý zhŕňa vývoj vzťahov k islamu a dialógu s moslimami. Cirkev chce vstupovať do otvoreného rozhovoru s moslimami a pozorne ich počúvať. Súčasne chce jasne a zrozumiteľne vysvetľovať vlastné postoje.

Vyhlásenie k homosexuálne orientovaným je nadpísané titulkom „Žijeme spolu v jednej cirkvi“ a má kajúci charakter. V texte okrem iného stojí: „Začíname si uvedomovať, že napriek dosvedčovaniu Kristovej lásky sa ľudia homosexuálnej orientácie mnohokrát necítia v našich zboroch dobre. Je nám to ľúto. Vyznávame, že v minulosti cirkev často týmto ľuďom ubližovala. Ospravedlňujeme sa im.“

Evanjelici si preto želajú, aby ľudia s homosexuálnou orientáciou nachádzali v zboroch cirkvi domov a boli, tak ako všetci, prijímaní aj so svojimi partnermi a partnerkami. „Vieme, že k problematike homosexuálnych vzťahov existujú rôzne výklady a porozumenia. Nechceme, aby to viedlo k radikalizácii a neznášanlivosti v spoločnosti aj v cirkvi,“ dodávajú na záver textu.

Redakcia Lutherus
Foto: synod.e-cirkev.cz

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!