Eľko využíval na nekalý boj zrejme falošnú zmluvu. Dnes chcú cez pro forma trestné oznámenie odhaliť jej falšovateľa

BRATISLAVA – Lutherus v predchádzajúcom čísle informoval o vážnom podozrení z falšovania nájomnej zmluvy. Hrozivosť tohto podozrenia podčiarkuje fakt, že práve touto zmluvou sa na synode oháňal biskup Ivan Eľko na synode s tým, že ak by ju vtedajší konateľ Štefan Sabol – podľa Eľka – nebol zatajil, údajne by nedošlo k vyrubeniu pokuty za rozsiahle daňové pochybenie z čias konateľstva Vladimíra Daniša. Práve Daniš zmluvu používal ako štít pred prokuratúrou, keď čelil trestným oznámeniam. Podľa najnovších informácií je však pravdepodobné, že zmluva môže byť sfalšovaná.

Terajší konatelia Reformaty, s. r. o. (spoločnosť spravujúca cirkevný majetok) Tomáš Hyben a Peter Gärtner majú v Reformate disponovať s kópiou nájomnej zmluvy, pod ktorou podľa ich tvrdení figurujú podpisy bývalého generálneho biskupa Miloša Klátika a bývalého generálneho dozorcu Pavla Delingu. Ako už Lutherus informoval, konatelia narábajú s informáciou, že zmluvu mal pred daňovým úradom zatajiť bývalý konateľ Reformaty Štefan Sabol, ktorý v eseročke pôsobil v čase, keď vyšiel najavo daňový prešľap z čias Vladimíra Daniša a jeho sestry – účtovníčky Jany Danišovej. Š. Sabol vtedy poskytol súčinnosť daňovej kontrole, ktorá prišla na neodvedené dane z viacerých rokov. Cirkvi táto kauza vystavila vyše 70-tisícový účet. Škoda doposiaľ nebola nikomu zosobnená a súčasné vedenie sa o to ani nepokúša, keďže sa vinu za daňové problémy snaží zvaliť na tých, čo ich odhalili, nie na tých, čo ich spôsobili. Na poslednej minuloročnej synode ECAV na Slovensku, po rokoch, totiž vyšiel I. Eľko s s verziou, že práve údajne zatajená zmluva mohla pokute z daňového úradu zabrániť. Tento fakt dnes preverujú súčasní konatelia Reformaty.

Ukazuje sa však, že spomínaná zmluva je zrejme falošná. Existuje k tomu niekoľko indícií vrátane faktu, že obaja údajní signatári popreli, že by podobný dokument niekedy podpísali. Konatelia Reformaty P. Gärtner a T. Hyben v tejto veci navštívili Miloša Klátika a Pavla Delingu – tí obaja odmietli, že pod zmluvu pridali svoje podpisy. Podľa ich tvrdenia pritom videli len kópiu zmluvy.

Do veci sa preto zaangažoval emeritný generálny dozorca Imrich Lukáč, ktorý sa listom obrátil nielen na Gärtnera s Hybenom ale aj na generálneho biskupa Eľka. Žiada, aby bol zverejnený originál zmluvy. Tá totiž podľa jeho vyjadrenia nie je zapísaná v knihe zmlúv ani v preberacom protokole pri nástupe do funkcie generálneho dozorcu ju on sám neprebral, a tak ju pochopiteľne nemohol odovzdať pri odovzdávaní funkcie.

Lutherus vzhľadom na silnejúce podozrenie z podvodu oslovil jedného z konateľov Reformaty Tomáša Hybena. Ten sa za Reformatu vyjadril, že nie je možné bez pochybností konštatovať, či niekde existuje alebo existoval originál spomínanej nájomnej zmluvy. „Na základe všetkých doposiaľ uskutočnených úkonov zo strany súčasných konateľov, ktorých cieľom bolo nájsť alebo aspoň v evidencii identifikovať originál predmetnej zmluvy, možno vyvodiť záver, že v priestoroch, archívoch ani v evidencii spoločnosti Reformata, s. r. o.,
sa v súčasnosti originál predmetnej zmluvy nenachádza.“ Zároveň potvrdil, že dostupná kópia zmluvy vykazuje znaky, ktoré vyvolávajú dôvodné pochybnosti, či originál danej zmluvy v čase, v akom je na kópii zmluvy pri podpisoch datovaný, bol aj všetkými zástupcami zmluvných strán skutočne vlastnoručne podpísaný. „Na základe iniciatívy a osobného stretnutia súčasných konateľov spoločnosti brat bývalý generálny dozorca Pavel Delinga podpísal čestné vyhlásenie, ktorým poprel svoj podpis v tejto zmluve s vyjadrením ku predloženej kópii, že podpis graficky je síce jeho, ale takúto zmluvu nepodpísal. Podobne bol k takémuto úkonu na osobnom stretnutí oslovený aj brat bývalý generálny biskup Miloš Klátik, ktorý písomné vyhlásenie síce nepodpísal, ale taktiež poprel podpísanie takejto zmluvy jeho osobou,“ uviedol Hyben. Tvrdí, že v tomto kontexte generálny biskup Eľko na generálnom presbyterstve prezentoval návrh podať trestné oznámenie zo strany ECAV na neznámeho páchateľa. Nie je však zrejmé, či sa Eľko vyjadril aj k tomu, prečo nájomnú zmluvu vytiahol v boji proti svojim názorovým oponentom na synode – či chce prispieť k odhaleniu jej falšovateľa, alebo chce naďalej trestné oznámenie smerovať skôr na bývalého konateľa Š. Sabola. Trestné oznámenie však ešte pred ním avizoval emeritný generálny dozorca Imrich Lukáč, ktorý žiadal zverejnenie originálu zmluvy. Zdá sa, že tým odhalil podvod, ktorý vo vedení cirkvi a Reformaty vyvolal strach – a ten sa bude Eľko snažiť zakryť formálnym podaním trestného oznámenia. Či však nájde odvahu predstúpiť pred verejnosť a ospravedlniť sa za nekalé osočovanie „so zmluvou v ruke“ na synode, je viac než otázne.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!