Eľko opäť útočí na Lutherus

Verejnosti naservíroval zavádzajúce tvrdenia aj o Tranosciu

Ivan Eľko opäť zavádza evanjelickú verejnosť. V príhovore v Tranovskom kalendári na budúci rok pri príležitosti 125. výročia Tranoscia kritizuje, že v súvislosti s prevratom vo vydavateľstve v roku 2019 vznikol Spolok Tranovský, dnes Lutherus, ktorý začal vydávať „vlastný vzdoročasopis“. Zabudol však – zrejme zámerne – pomenovať príčiny tejto reakcie na situáciu v Tranosciu a redakcii Evanjelického posla.

Pritom sa dá povedať len to, že história sa opakuje. Spolok Tranovský sa totiž už raz pokúšali založiť významní evanjelickí predkovia. Jeho úlohou malo byť rozširovať tlač a vydávať náboženské spisy, časopisy, ako aj organizovať rôzne prednášky. Spolok mal byť kultúrnou baštou evanjelictva na Slovensku. V cirkvi sa však stretol s odporom – rovnako ako v súčasnosti. Dôvodom – vtedy, ako aj dnes – bolo, že vznikol bez oficiálneho súhlasu cirkvi. Pôvodný spolok okrem toho brojil proti maďarizácii a ľahostajnosti vinou zlých cirkevnopolitických zákonov, následnej náboženskej odcudzenosti od cirkvi, úpadku mravov, podrývačskej práci sektárov a rozmáhajúcej sa činnosti rímskokatolíckych spolkov.

Spolok Tranovský musel podstúpiť zápas proti zášti vedenia vlastnej cirkvi tak, ako sa to deje dnes. Keď výbor spolku napokon so žiaľom vyslovil, že sa rozchádza, jeho zakladatelia vyslovili pevné rozhodnutie, že myšlienkam, pre ktoré ho zakladali, nedajú padnúť. Pevná viera našla spôsob, aby ho mohli založiť podľa nového kupeckého zákona na účastinárskej báze v Liptovskom Sv. Mikuláši. Z týchto udalostí napokon vzišiel Tranoscius.

Dnes však toto takmer 125-ročné vydavateľstvo obsadili prevažne ľudia, ktorí doň neinvestovali ani korunu. O ich prístupe k vydavateľstvu svedčí aj spôsob, akým sa dostali k akciám a na valnom zhromaždení ovládli Tranoscius, či ako v prvý pracovný deň po valnom zhromaždení bez kontaktovania riaditeľa Ľ. Turčana vymenili zámky prostredníctvom kľúčovej služby a vnikli do budovy spoločnosti. Pritom neboli zvolení právoplatne – čo potvrdil aj súd. Firme, dobre fungujúcemu vydavateľstvu, spôsobili škodu nekompetentnými a neprofesionálnymi krokmi. Odrazilo sa to hlavne na tom, že vydavateľstvu sa náhle ocitlo v stave, ktorý Eľko označil za „finančnú, distribučnú a personálnu krízu vydavateľstva“.

Eľko teda znova klame a zavádza verejnosť, lebo práve ľudia okolo neho boli a sú tými, ktorí doviedli Tranoscius do tejto krízy. Predtým fungoval a hospodáril dobre, a to napriek tomu, že práve títo ľudia burácali z kazateľníc aj na rôznych cirkevných grémiách, aby si evanjelici nepredplácali EPST a nekupovali ani iné časopisy z Tranoscia, dokonca ani Tranovský kalendár a iné produkty. Ich úmyslom totiž bolo, aby sa Tranoscius ocitol v červených číslach, aby ho ekonomicky položili na kolená a potom mohli na to poukázať; a išlo im aj o to, aby ľudia nevedeli, čo sa v cirkvi deje. Namiesto toho viacerí farári na náklady cirkevných zborov tlačili tzv. Reformačné listy, ktoré vnucovali ľuďom. Toto všetko malo viesť k tomu, aby ľudia žili v slepej nevedomosti o tom, akých cirkevných funkcionárov a predstaviteľov cirkev má, že je pre nich len akousi politickou stranou a do ECAV prišli pracovať výhradne pre osobné a materiálne zisky. Ak by im plán vyšiel, ľudia by im v nevedomosti platili peniaze, chodili do kostolov, dávali veľké milodary – a oni by mohli žiť na úkor cirkvi podobne, ako to robia vodcovia v sektách, ktorí ryžujú z biedy a osobných tragédií obyčajných ľudí a ruka v ruke s tým ich zároveň manipulujú, ako im vyhovuje, len aby od nich získali peniaze.

Preto sa po vzniku Spolku Tranovský, ktorý chcel aj v dnešnej dobe bojovať za očistu a morálku cirkvi pred skazeným duchovenstvom a svetskými funkcionármi, ktorí zacítili zdroj príjmov a majetku v ECAV, súčasní predstavitelia Tranoscia i ECAV snažili spolok zlikvidovať zároveň s novinami Lutherus. Šli na to rôznymi prostriedkami a udaniami, nakoniec aj súdnym procesom. Práve na ten budú žalobcovia opäť vyhadzovať peniaze cirkvi a Tranoscia. Pôjde v konečnom dôsledku o obrovské peniaze, ktoré však nepôjdu z ich vrecka, ale z vrecka veriacich a daňových poplatníkov. Týmito krokmi však oberajú o zisky aj akcionárov Tranoscia. Tým už nedajú ani len zľavu na knihy a nevyplatia im žiadne provízie v prípade zisku, len opäť zneužívajú to, čo je vlastníctvom akcionárov, cirkevných zborov a cirkvi.

Niektorí veriaci sa ozvali na margo toho, čo sa dočítali v Tranovskom kalendári, a myslia si, že Lutherus má dnes proti sebe ľudí schopných aj podplácania a zneužívania štátnych organov, len aby dosiahli svoje. Vedie ich totiž pomsta a nenávisť, a nie bratská láska. Podľa ich názoru sú to duchovne prázdni ľudia, ktorí účelovo rozkladajú ECAV a nivočia všetko, čo vybudovali evanjelickí predkovia.

Redakcia Lutherus
Foto: redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!