Evanjelici boli pri tom

BRATISLAVA – V rámci XII. ročníka Festivalu slobody Klub ’89 v spolupráci s Ústavom pamäti národa zorganizoval 11. novembra v Zichyho paláci v Bratislave slávnostné vyhlásenie výsledkov 4. ročníka súťaže pre školy z cyklu „Naša nedávna história – vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi pred a po rozdelení spoločného štátu“.

Na súťaži vo viacerých disciplínach (literárna tvorba, audiovizuálna tvorba a retro dizajn) sa zúčastnili desiatky škôl z celého Slovenska. Iniciátorkou akcie a všetkých doterajších ročníkov bola Jana Kotová, evanjelička, predsedníčka Klubu ’89, bývalá veľvyslankyňa SR. V komisii, ktorá hodnotila príspevky, boli tiež evanjelici: básnik a spisovateľ Ľubomír Feldek a Helena Pašiaková, bývalá riaditeľka Evanjelického gymnázia v Tisovci. Vý-
znam podujatia zvýraznila osobná účasť veľvyslancov Francúzska a Českej republiky, ktorí odovzdávali ceny víťazom jednotlivých kategórií. Kultúrny program obohatili hudobnými vystúpeniami žiaci ZUŠ Exnárova z Bratislavy.

Ján Holčík

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár