Diskriminačné odmeny na konci roka: farári opäť dostanú najmenej

BRATISLAVA – Generálne presbyterstvo sa znova zaoberá témou odmien pre členov synodálnych výborov. Mnohí farári si myslia, že pôjde o ďalšie zbytočné vyhadzovanie financií pre ľudí, ktorých práca neprináša takmer žiadne ovocie.

Generálni presbyteri v decembri schválili 420 eur ročne pre predsedov synodálnych výborov a 420 eur ročne pre ich členov. Viacerí oslovení farári si myslia, že výbory sa stavajú do pozície, akú majú pri odmeňovaní poslanci mestských či obecných zastupiteľstiev. „Pritom všetci dobre vieme, že po novom činnosť u viacerých členov výborov na ich zasadnutí zväčša spočíva v zjedení obeda. Žiadnu významnú prácu v prospech cirkvi pri mnohých z nich nevidno, no aj tak sa na nich idú míňať spoločné peniaze,“ otvorene sa vyjadril jeden z oslovených duchovných.

Okrem členov a predsedov sa na odmeny môžu tešiť aj neordinovaní pracovníci generálneho biskupského úradu. Dostanú totiž navyše polovicu základného platu. Tu sa opäť potvrdzuje, že ich príjmy sú násobne vyššie, než boli v ére biskupa Klátika, pričom podľa aktuálne platných pravidiel môžu dostávať mesačne práplatky až do výšky celého platu a k tomu im ešte schválili aj koncoročné odmeny. Prevádzka generálneho biskupského úradu je tak na mzdách oveľa drahšia v porovnaní s minulými rokmi. V kontraste s tým sa ozýva čoraz viac hlasov, ktoré GBÚ považujú za nepotrebný úrad. „Tam sa snáď nedá ani dovolať. Tajomník biskupa Boris Mišina má vyše 70 rokov, poberá dôchodok aj plat a jeho prospech pre ECAV je mizivý. A to už ani nehovorím o komunikácii Ivana Eľka so štátom, ktorá je nulová. GBÚ chce dať ešte aj personálnu agendu na dištrikty, aby nemusel robiť ani to,“ rozhorčuje sa jeden zo slúžiacich farárov. Podľa jeho slov tento úrad v súčasnosti inkasuje najviac peňazí, ale v praxi sa javí ako zbytočný. „Rovnako zbytočný je v súčasnosti generálny biskup a novozvolená generálna dozorkyňa. Treba konečne otvorene povedať, že GBÚ je len požieračom peňazí z cirkvi. Len sa pozrime na jeho riaditeľa Bunčáka. Je to ďalší zbytočne platený človek, ktorý v porovnaní s niekdajším riaditeľom Dušanom Vagaským nemá absolútne žiadne výsledky. Nám kňazom sa to javí tak, akoby ECAV a GBÚ ovládla skupina prospechárov a nie veriacich ľudí, ktorým by záležalo na spáse veriacich a mene cirkvi v spoločnosti,“ dodal duchovný.

Napokon dostanú odmeny aj farári. Presbyteri im odklepli 1,5-násobok mesačného príspevku podľa platovej tabuľky 3, čo tvorí v priemere 200 eur. Dostanú ju však len farári, ktorí mali nárok na vyplatenie nenárokovateľnej časti mzdy k 31. 10. 2022. Toto diskriminačné rozhodnutie poukazuje hneď na niekoľko faktov: farári dostanú v porovnaní s ostatnými pracovníkmi zas najmenej – dokonca ešte menej ako členovia synodálnych výborov či radoví úradníci na GBÚ. Diskriminujúca je tiež skutočnosť, že niektoré cirkevné zbory museli kvôli predpísanému tzv. výpalnému rozpredať svoje majetky, aby mali na jeho zaplatenie. Časť z nich odviedla na ústredie desaťtisíce eur – a ich farár dostane mimoriadny príspevok ku mzde vo výške len cca 300 eur. „Je to totálny výsmech nielen farárom, ale aj všetkým cirkevným zborom,“ uzavrel oslovený farár.

Redakcia Lutherus
Ilustračné foto: tvkosice.sk

 

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!