Predĺžili zmluvu s Reformatou, ktorú chceli pôvodne zlikvidovať

BRATISLAVA – V budúcom roku, ktorý sa bude zrejme na celom Slovensku niesť v znamení znižovania nákladov a šetrenia, ECAV opäť zorganizuje až dve zasadnutia synody. Rozhodlo o tom generálne presbyterstvo, ktoré rokovalo 2. decembra na generálnom biskupskom úrade.

Venovalo sa nezrovnalostiam pri zverejnení výsledkov prvého kola volieb generálneho dozorcu. Upozornil na ne farár vo Švábovciach Martin Zaťko a malo ísť o výsledky práve za tento cirkevný zbor. Generálne presbyterstvo tak muselo opraviť svoje uznesenie zo septembra, ktorým informovalo o výsledkoch volieb v prvom kole.

Okrem toho rozhodli o konaní až dvoch synod – 23. a 24. júna a tiež 21. októbra budúceho roka. Schválili i nový Štatút Fondu misie či novelu nariadenia o služobných povinnostiach kňazov a diakonov a o prevádzkovom poriadku Elektronického informačného systému. Štyrom študentom udelili po tisíc eur ako štipendium z fondu Samuela a Žofie Peressényiovcov. Za uplynulý akademický rok ho získali Samuel Moric, Ondrej Baranec, Andrea Majchráková a Eva Chalupková. Dodatočne ho priznali tiež Lei Sabolovej.

Presbyteri sa opäť riešili zásady odmeňovania duchovných. Primälo ich k tomu schválenie nového štatútu Fondu finančného zabezpečenia na synode. Taktiež schvaľovali nové pravidlá pre odmeny neordinovaných pracovníkov.

Poskytovanie pomoci zo zahraničného fondu Hoffnung fűr Osteuropa sa riadi novými pravidlami. V tejto súvislosti museli generálni presbyteri schváliť nové zásady pre žiadosti o poskytnutie podpory na projekty v cirkvi. Zaoberali sa tiež schvaľovaním podpory z Evanjelickej cirkvi v Strednom Nemecku, ktorej odporučili poskytnúť finančnú dotáciu na Deň farárskych rodín a duchovné cvičenia evanjelických učiteľov v roku 2023 v rámci Východného dištriktu, ďalej na Misijné dni 2023 v Západnom dištrikte a na úrovni celej cirkvi na všeobecnú pastorálnu konferenciu a teologickú konferenciu.

Dodatkom predĺžili aj zmluvu o spravovaní cirkevného majetku spoločnosťou Reformata, a to do konca roka 2023. Reformata zároveň predložila plán na budúcoročné investície, ktoré majú dosiahnuť hodnotu 140 000 eur.

Meniť sa bude i obsah a forma konfirmačnej výuky v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Generálne presbyterstvo zriadilo komisiu, ktorá má tento zámer pripraviť. Jej členmi budú: Katarína Hudáková, Jana Bosáková, Lenka Janotková, Marián Lajda a Marián Kaňuch.

R
Foto: ecav.sk

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!