Cirkvi čakajú na sčítanie s napätím. Damankoš odkazuje: Čím viac veriacich, tým viac peňazí

Od 15. februára do konca marca sa na Slovensku po desiatich rokoch opäť uskutoční sčítanie obyvateľstva. Jednou z kategórií, ktorá sa v jeho rámci bude skúmať, je vierovyznanie. V kontexte vypätej situácie v cirkvi je sčítanie boľavou pätou vedenia cirkvi, pretože priamo na jeho výsledky sú naviazané aj transfery do cirkvi zo štátneho rozpočtu. Fakt, že výsledky sčítania sú dôležité hlavne kvôli peniazom, koniec koncov potvrdzujú aj samotní predstavitelia cirkvi, ktorí v médiách vyhlasujú, že čím viac evanjelikov a. v. sa prihlási k svojmu vierovyznaniu, tým lepšiu pozíciu cirkev získa pri jednaní o finančnej podpore zo strany štátu.

Výsledky tohtoročného sčítania by mali byť známe do konca roku, podrobnejšie informácie budú k dispozícii až v prvom štvrťroku 2024. Cirkvám tento proces nastaví zrkadlo podpory, členstva – ale aj údaj o tom, z akých štatistík môžu vychádzať pri príspevkoch zo štátneho rozpočtu, ktorý tvorí každoročne (aspoň v prípade ECAV na Slovensku) najväčší príjmový balík.

Cirkvi sa už niekoľko mesiacov snažia propagovať sčítanie obyvateľov aj v radoch svojich veriacich. Vedenie našej cirkvi pritom netají, že „Sčítanie obyvateľstva je dôležité z hľadiska vyznávačského priznania sa k evanjelickej viere a k vlastnej cirkvi. Ale tiež z hľadiska dosiahnutia lepšej pozície cirkvi pre čerpanie finančnej podpory od štátu v nasledujúcich rokoch,“ ako to vyjadrilo v texte publikovanom na webe cirkvi.

Portál Postoj v tejto súvislosti vysvetlil, že na rozdiel od sčítaní v rokoch 1991, 2001 a 2011 má to tohtoročné pre cirkvi aj dôležitý ekonomický rozmer. „Nový Zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2020 a po 70 rokoch nahradil komunistickú legislatívu z roku 1949, totiž stanovuje, že výška finančného príspevku pre cirkvi sa odvíja aj od počtu veriacich.“ Cituje pritom právnika Igora Augustiniča, ktorý objasnil, že „pokiaľ sa ich počet pri jednotlivej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti zmení o viac ako 10 percent v porovnaní s posledným sčítaním, príspevok pre takúto cirkev alebo náboženskú spoločnosť sa upraví o jednu tretinu percentuálnej zmeny veriacich danej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Tento mechanizmus môže byť citeľnejší skôr pre menšie cirkvi a náboženské spoločnosti, kde postačuje menšie absolútne číslo zmeny jej členov, aby došlo k úprave príspevku štátu.“ Postoj tiež poukazuje na deklarovaný názor Mariána Damankoša, ktorý sa v minulom roku stal predsedom Generálneho hospodárskeho výboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Ten veriacim cez médiá odkázal: „Čím viac veriacich, tým viac peňazí, alebo naopak.“

Faktom však je, že vedenie našej cirkvi sa v tomto roku pustilo aj do iného získavania finančných zdrojov. Synoda totiž prijala (zrejme neplatný) zákon o financovaní cirkvi, podľa ktorého majú zbory odvádzať do ústredia trojzložkové poplatky. Model vyvolal vlnu nevôle v samotných zboroch, ktorým tak bola napriek právnej subjektivite nariadená platba zo zdrojov, ktoré mnohé z nich plánovali investovať do opráv svojich budov či do podujatí s cieľom šíriť misiu medzi svojimi veriacimi. Zbory majú platiť údajne preto, aby cirkev mala peniaze na farárske platy. Už v minulom roku pritom výrazne pridala na výplatnej páske úradníkom, zvýšil sa i vokátor biskupov či odmeny pre generálneho dozorcu.

Lutherus k tejto pálčivej téme pripravil sériu materiálov – článkov, rozhovorov, podnetov z prostredia cirkevných zborov, ktorých sa nová právna úprava dotýka najviac. Začína s ňou už v tomto čísle – na stranách 18 – 19.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!