Posolstvo pre Slovensko

KRÁĽ/ABOVCE – Slovenská republika 1. januára tohto roku oslávila 30. narodeniny. Tridsať rokov samostatnosti, nezávislosti a vlastného štátu – to je dôvod na radosť pre každého Slováka. Túto radosť dali najavo aj obyvatelia obcí Kráľ a Abovce, keď sa rozhodli pri tejto príležitosti zorganizovať podujatie Posolstvo pre Slovensko, ktoré finančne podporila Matica slovenská.

V kultúrnom programe vystúpili ženy a muži zo spevokolu dcérocirkvi ECAV Kráľ-Abovce a z folklórnej skupiny Šajava pod taktovkou Zuzany Esztergályosovej. Spoločne ulahodili nejednému uchu poslucháča nielen kresťanskými a národnými piesňami ale aj piesňami ich predkov – Novoklenovčanov. Okrem burácajúceho spevu si poslucháči mohli vypočuť aj prejav duchovného Finančnej správy Slovenskej republiky Mariana Bodolló, ktorý stručne zhrnul dejiny Slovákov. Hovoril aj o udalostiach a okolnostiach, ktoré ich previedli od čias, keď prvýkrát vstúpili na územie dnešného Slovenska, až po vznik ich samostatného štátu. Neopomenul ani osobnosti slovenskej histórie, ktoré sa zaslúžili o identifikáciu Slovákov ako jednotného národa. Osobnosti, ktoré presadzovali a obhajovali kodifikáciu spisovnej slovenčiny, vznik Matice slovenskej ako orgánu pre rozvoj národno-duchovného piliera slovenského národa, ako aj ustanovenie samostatnej Slovenskej republiky a mnoho ďalších.

Ďalším obohatením programu bolo vystúpenie detí z detskej besiedky, ktorá pracuje v dcérocirkvi ECAV Kráľ-Abovce. Pod vedením Zuzany Hruškovej si nacvičili pásmo piesní a srdečným spevom dokázali, že slovenská tradícia sa nestráca, naopak, kvitne aj medzi najmladšou generáciou Slovákov.

Po ukončení kultúrneho programu sa účinkujúci spolu s poslucháčmi presunuli k pamätníku Novoklenovčanov pred evanjelickým kostolom v Králi. Tu spoločne položili veniec na pamiatku svojich predkov a všetkých osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj národnokultúrneho povedomia Slovákov. Kultúrny program ukončili spoločným spevom piesne č. 343 „Chvála Tebe, Bože náš“Evanjelického spevníka. Neformálne stretnutie účinkujúcich i divákov pokračovalo pri dobrom občerstvení v Zborovom dome ECAV v Králi. Organizátori podujatia Miestny odbor Matice slovenskej v Králi a dcérocirkev ECAV Kráľ-Abovce ďakujú všetkým rodákom Novoklenovčanom a hosťom, že svojou účasťou podporili jeho úspešný priebeh. Naše poďakovanie patrí aj Všemohúcemu Bohu za požehnanie a pomoc pri prípravách tohto krásneho dňa.

„Voľ nebyť, ako byť otrokom“ – slávny verš z básne Sama Chalupku rezonoval v ušiach mnohých významných Slovákov, ktorí bojovali za svoj národ. „Buďme aj my takými Slovákmi, nosme svoju krajinu v srdci, zachovávajme jej tradície. Aj prostredníctvom takýchto podujatí šírime národné povedomie a úctu k slovenským koreňom. Hoci sme dve malé obce, patríme a vždy budeme patriť k nášmu Slovensku,“ uviedli účinkujúci z dcérocirkvi ECAV Kráľ-Abovce Ondrej Hruška a Nikola Demeterová.

Informovali: Ondrej Hruška a Nikola Demeterová

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!