Zomrel bývalý zborový dozorca a seniorálny presbyter František Lančarič

HORNÉ ZELENICE – Cirkevný zbor Horné Zelenice sa naposledy rozlúčil s bývalým zborovým dozorcom Františkom Lančaričom. Zomrel 14. mája a posledná rozlúčka sa konala 17. mája. Kázňou Božieho slova na nej poslúžila domáca farárka Olina Kolar.

František Lančarič sa narodil 21. 5. 1957 v Trstenej. Najväčšiu časť svojho život prežil v Siladiciach, kam sa jeho rodičia presťahovali ešte keď bol v útlom veku. Napriek tomu, že posledné desaťročie býval v Trnave, do Siladíc chodil pravidelne a často a táto obec zostala jeho trvalým zemským domovom.

Počas dvojročnej základnej vojenskej služby prežil ťažkú nehodu, ktorá ho tak spojila s Bohom, že svedčil o Božej milosti a záchrane, kde a kedy len mohol, a už sa Pána Boha držal pevne až do konca života.

Ako vyučený mäsiar pracoval vo svojom odbore po celý život, najprv ako zamestnanec a po revolúcii už ako zamestnávateľ. Angažoval sa na rôznych poliach v spoločnosti, no predovšetkým v cirkvi. Bol zborovým presbyterom, v rokoch 2009 – 2015 dozorcom Cirkevného zboru ECAV Horné Zelenice s fíliou Siladice a v rokoch 2018 – 2022 seniorálnym presbyterom Bratislavského seniorátu. Štedro podporoval najmä svoj cirkevný zbor, kde zostala po ňom trvalá stopa v podobe zrekonštruovaných budov, vylepšených podmienok pre fungovanie spoločenstva a prežitých podujatí, ktoré boli jeho osobným finančným darom. Pomáhať a rozdávať bolo pre neho také prirodzené, akoby iná možnosť ani neexistovala. Pravidelne prinášal jedlo na stôl slabých a podporoval dobré akcie alebo oslavy. Ochotne vybavoval a prihováral sa na vplyvných miestach za každého, kto ho požiadal o pomoc alebo pri kom vypozoroval potrebu. Viedol dlhé diskusie na svoje srdcové témy a zápasil o presadenie vlastného presvedčenia. Bol silnou osobnosťou, ktorej názory sa pre mnohých jeho priateľov a známych stávali mienkotvornými.

Bol pravidelným účastníkom služieb Božích. Na Vstúpenie ešte zo svojej poslednej sily spieval v kostole v rodných Siladiciach: „Už cieľ žitia vidím jasne, Duch je, čo oživuje, smrťou život môj nezhasne, Duch Boží prikazuje: Nauč sa svoj kríž niesť, nad časnosť sa povzniesť, dobre konaj, vo viere stoj, tak máš v nebi s Kristom diel svoj.“ (ES 164, 3)

Len päť dní po tom si ho Pán Boh, ťažkou chorobou veľmi vyčerpaného, zobral do pokoja.

Informovala: Olina Kolar, zborová farárka CZ H. Zelenice

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!