Bulvár na najvyššom grémiu: správa predsedníctva pripomína politické boje

Správa Predsedníctva ECAV na Slovensku, ktorá mala byť predložená tohtoročnej synode, pripomína skôr bulvár než bilančné sumarizovanie uplynulého roka.

Podstatou správ v minulých rokoch bývalo zhodnotenie predchádzajúceho roka v cirkvi po všetkých stránkach. S nástupom nového vedenia cirkvi (I. Eľko, J. Brozman), však predsednícke správy dostali celkom iný charakter. Informácie o aktuálnych pomeroch v cirkvi totiž podávajú neprofesionálnym, ba až bulvárnym spôsobom a ich rozsiahly text v mnohom evokuje politické boje. Práve z politickej scény totiž poznáme rétoriku vládnych činiteľov, ktorí sa pri vlastných prešľapoch zvyknú donekonečna odvolávať na svojich predchodcov a hľadať vinu všade, okrem seba. K takémuto koncipovaniu svojej správy pre najvyššie cirkevné grémium sa aktuálne uchýlilo aj predsedníctvo cirkvi.

Kým v závere funkčného obdobia bývalého vedenia (M. Klátik, I. Lukáč) zohratá skupina synodálov neprijala správu predsedníctva, pomenúvajúcu aktuálne problémy a vyzdvihujúcu všetko, čo sa v cirkvi podarilo, ružomberská synoda 2020 pravdepodobne odklepne rozsiahly materiál I. Eľka a Brozmana, ktorého výsledkom môže byť len ďalšie šírenie nenávisti a prehlbovanie rozporov v už beztak ťažko skúšanej cirkvi.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!