Hanba pre evanjelickú cirkev: ignorujú zdevastovanú hrobku významnej rodiny mecenášov. Hrozí jej prepadnutie do jamy

BRATISLAVA – Ďalšia hanba pre Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku. Týka sa neúctivého zaobchádzania s miestom hrobového odpočinku významnej bratislavskej rodiny.

Náhrobok Habermayerovcov eviduje Mestský ústav ochrany pamiatok ako pamätihodnosť. Zdroj: MÚOP

Náhrobok Habermayerovcov eviduje Mestský ústav ochrany pamiatok ako pamätihodnosť. Zdroj: MÚOP

Hrob Habermayerovcov na evanjelickom Cintoríne Kozia brána robotníci odkopali už pred dvoma rokmi. Stalo sa tak v súvislosti so stavbou plota v blízkosti tejto krypty. Ako sa pre médiá vyjadril Marko Günther, vnuk historičky Alžbety Güntherovej Mayerovej, na zasypanie hrobky by stačili dva nákladiaky hliny. Jeho stará mama i prastarí rodičia boli s Habermayerovcami susedia. Aj z tohto dôvodu M. Günther bojuje za to, aby evanjelici dali hrobku do poriadku. Nateraz totiž hrozí jej ďalšie poškodzovanie, keďže je stále odkrytá. Reálne hrozí, že hrob postupne podmyje voda až tak, že sa zosunie do jamy.

Evanjelici podľa jeho slov iba sľubujú. Opakovane mu mali tvrdiť, že havarijný stav dajú do poriadku, no doteraz sa nič nepohlo. Cintorín je pritom národnou kultúrnou pamiatkou a náhrobok Habermayerovcov je zapísaný v zozname pamätihodností mesta.

„Habermayerovci sa ako mecenáši zaslúžili o kultúrny i spoločenský rozvoj Bratislavy, patrili k najväčším podporovateľom bratislavskej luteránskej komunity pred takmer dvesto rokmi, najmä im teda evanjelická cirkev vďačí za majetok, ktorý spravuje. Zdevastovaný hrob tejto rodiny ale zrejme nikoho netrápi – zábradlie vymedzujúce priestor krypty je porušené, zo šiestich murovaných stĺpikov sú dva zvalené na zemi, jeden poškodený.“

Ak nedôjde k náprave, hrob skutočne spadne do výkopu. Preto M. Günther komunikuje s predstaviteľmi evanjelickej cirkvi, ktorá má cintorín v správe, s Krajským pamiatkovým úradom a ďalšími. Podľa vlastných slov bezvýsledne. Z evanjelickej cirkvi, ako povedal médiám, dostal v roku 2020 informáciu, že by chceli na Cintoríne Kozia brána obnoviť možnosť pochovávania a pri vchode zo Šulekovej ulice nahradiť časť ohradného múru urnovou stenou. V takom prípade by hrobka Habermyerovcov, ktorá je v tesnej blízkosti, asi prekážala v prístupe ku kolumbáriu.

Pamiatkari ešte minulý rok v októbri dostali sľub od zástupcu cirkvi aj zhotoviteľa stavby, že výkop okolo hrobu do týždňa zasypú, no doteraz sa tak nestalo. Ďalším sľubom malo byť, že stavebník okamžite zabezpečí miesto debnením, no opäť to nespravili tak, ako mali. Podľa M. Günthera už súčasný stav pripomína hanobenie hrobového miesta.

Zatiaľ posledný sľub vraj pochádza od bratislavského farára Ondreja Majlinga, ktorý sa mal vyjadriť, že nápravu stavu bude urgovať. Vo vyjadrení pre médiá sa už ale vykrúcal, keď tvrdil, že poškodenie hrobky nie je vinou evanjelického cirkevného zboru, ale dodávateľa, ktorý mal práce na cintoríne dokončiť, ale nedokončil. Vyjadril sa, že presný termín ukončenia kvôli výmene dodávateľskej firmy nevie.

Cirkev sa tak opäť „vyznamenala“, keď na verejnosť prenikol tento prípad. Naplno ukázal, že ECAV sa nedokáže postarať ani o dôstojný stav na vlastnom cintoríne, a stavia sa ľahostajne k hrobom tých, ktorí v minulosti významne podporovali práve Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!