Beckovskú Viesku chcú opäť preveriť

Cirkevný majetok je zrejme v rukách nových „Danišov“

ZVOLEN – Beckovská Vieska, kauza, ktorá siaha ďaleko do minulosti, bola opäť prerokovávaná na grémiách cirkvi. Hovorili o nej aj na zasadnutí dištriktuálneho presbyterstva Západného dištriktu 13. apríla.

Dištriktuálne presbyterstvo požiadalo generálne presbyterstvo o dôsledné prešetrenie situácie so správou majetku  Beckovská Vieska, ktorú má v súčasnosti viesť Peter Gärtner. 

Dištriktuálne presbyterstvo požiadalo generálne presbyterstvo o dôsledné prešetrenie situácie so správou majetku  Beckovská Vieska, ktorú má v súčasnosti viesť Peter Gärtner. 

Podľa webovej stránky dištriktu odznela informácia o činnosti a hospodárení s majetkom Beckovskej Viesky. Na jej základe „dištriktuálne presbyterstvo požiadalo generálne presbyterstvo o dôsledné prešetrenie situácie so správou majetku Beckovská Vieska,“ uvádza web.

Správnu radu Kuratória Beckovská Vieska v súčasnosti vedie Peter Gärtner, ktorý je konateľom Reformaty a riaditeľom vydavateľstva Tranoscius. V ECAV na Slovensku obsadil už mnohé funkcie, predovšetkým tie, ktoré majú dosah na cirkevný majetok. Okrem už spomínaných je tiež generálnym presbyterom ako aj dozorcom Liptovsko-oravského seniorátu. Hlavne pri jeho postoch v obchodných spoločnostiach viacerí farári dvíhajú varovný prst. Jeden z nich sa na margo Reformaty (kde je Gärtner konateľom spolu s Tomášom Hybenom) vyjadril: „namiesto Daniša si vybrali nových Danišov.“ Podľa neho má o tom svedčiť fakt, že na dištriktuálnom presbyterstve malo byť prijaté uznesenie, ktoré hovorilo o vyvodení osobnej ako aj trestnoprávnej zodpovednosti po vykonaní kontroly v Beckovskej Vieske. „Pošuškáva sa, že sa tam zrejme konalo netransparentne a zodpovednosť by mal niesť hlavne Gärtner,“ povedal Lutherusu zdroj. Dodal však, že uznesenie malo byť napokon zmenené, aby nedošlo k vyvodeniu osobnej zodpovednosti. Podľa slov zdroja redakcie malo byť tiež cenzurované a platí zákaz jeho zverejnenia v správe na webe Západného dištriktu.

Viacerí duchovní sa skepticky vyjadrili, že v cirkvi sa už zrejme nič nezmení k lepšiemu, keďže do funkcií a na vplyvné posty sú dosadzovaní stále tí istí ľudia. „Ako potom môžeme očakávať, že veriaci budú s radosťou zbierať peniaze na skazenú cirkev, ktorej hlavnou prioritou sú peniaze a majetok, hmotné veci? Kým niekedy mecenáši do cirkvi svoje prostriedky darovali, dnes veľkou lyžicou hrabú smerom k sebe,“ vyjadril sklamaný duchovný.

Presbyterstvo ZD podľa webovej správy prerokovalo aj vznik združeného cirkevného zboru Kálnica-Beckov.

Na zasadnutí odznela informácia o výsledkoch volieb dozorcu Západného dištriktu. Prvýkrát v histórii nastal precedens: na miesto neordinovaného člena predsedníctva ZD nastúpi ordinovaný duchovný Peter Synak, ktorý bol jediným kandidátom. Došlo tak k vážnemu narušeniu synodálno-presbyteriálneho systému, na ktorom má fungovať ECAV na Slovensku, pričom má byť zachovaný rovnaký pomer ordinovaných a neordinovaných v rozhodovacích funkciách. Teraz budú dištrikt viesť dvaja ordinovaní. Zdá sa teda, že ECAV sa klerikalizuje a neordinovaní v nej čoskoro nemusia mať žiadne slovo. Zaujímaví zrejme ostanú len ako platitelia výpalného do tzv. Fondu finančného zabezpečenia.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!