Zomrel evanjelický farár Mojmír Zúrik

BRATISLAVA – V bratislavskom krematóriu sa v posledný januárový deň rozlúčili so zosnulým evanjelickým a. v. farárom Mojmírom Zúrikom. Zomrel 25. januára vo veku 96 rokov.

„A on vstal a nasledoval Ho.“ Slová z biblického Evanjelia podľa Matúša 9, 9 sprevádzali smútočné oznámenie, ktorým rodina a blízki oznámili úmrtie kňaza, ktorý dokonal svoju životnú púť.

Mojmír Zúrik pochádzal z Tisovca, kde prišiel na svet 2. októbra 1925. Narodil sa rodičom Štefanovi Zúrikovi a Juliane, rod. Javorovej. Základné vzdelanie získal v rodnom meste, neskôr navštevoval školu v Čerenčanoch a gymnázium v Rimavskej Sobote. Ako uvádza web cirkvi v priereze jeho života, od druhého ročníka chodil do Tisovca, kde aj zmaturoval. Vzápätí pocítil povolanie do služby evanjelického a. v. farára, a tak sa prihlásil na štúdium na bohosloveckej fakulte. Bezprostredne po doštudovaní ho v Klenovci biskup Čobrda 24. júla 1949 ordinoval za kňaza a nastúpil do kňazskej služby. Jeho prvým pôsobiskom sa stalo miesto kaplána Rimavského seniorátu.

Mojmír Zúrik si v roku 1950 vzal za manželku Pavlu, rod. Strakovú. Narodili sa im dve dcéry: Anna a Miroslava.

Po vojenskej službe sa stal námestným farárom vo Fiľakove, potom v Chyžnom. V tomto cirkevnom zbore pracoval vyše dve desaťročia. Od roku 1964 zastával post seniora Gemerského seniorátu. Pri druhej kandidatúre však nedostal štátny súhlas, a tak nemohol byť volený na ďalšie funkčné obdobie. Bolo to v roku 1971.

V rokoch 1977 – 1998, teda do odchodu na zaslúžený odpočinok, vykonával povolanie farára v Tisovci. „Počas 21 rokov služby v Tisovci sa spolupodieľal na založení tamojšieho evanjelického gymnázia, bol zvolený za konseniora Rimavského seniorátu a bol členom mestského zastupiteľstva. Na dôchodok sa presťahoval do rodinného domu v Rimavskej Bani, kde ešte ako dôchodca pokračoval v spravovaní cirkevného zboru do decembra 2006, keď ukončil pracovný pomer s ECAV,“ informuje web cirkvi. Po rokoch sa s manželkou presťahovali do hlavného mesta.

Brat farár Zúrik bude pochovaný na cintoríne v Rimavskej Bani.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!