Zomrel evanjelický a. v. farár Miroslav Synak

RIMAVSKÁ SOBOTA – Vo veku 95 rokov zomrel evanjelický a. v. farár Miroslav Synak. Smútočné zhromaždenie sa s ním lúčilo na pohrebe v dome smútku v Rimavskej Sobote, ktorý sa konal 23. marca.

Slovo Božie zvestoval bývalý biskup Západného dištriktu Milan Krivda, farár v Hrachove. Založil ju na biblických slovách zo Ž 103, 1 – 4. Spomenul v nej aj niekoľko míľnikov zo života zosnulého farára. „Vyrastal spolu s tromi súrodencami v Horných Zeleniciach a nasledoval hlas Pána, ktorý ho povolal do svojej služby. V roku 1949 začal študovať na teologickej fakulte v Bratislave a keďže prišla doba pre cirkev neprajná – už ako študent bol podmienečne s viacerými študentmi teológie vylúčený zo štúdia pre svoju pevnú vieru v Pána Boha,“ pripomenul s tým, že po ordinácii začal ako seniorálny kaplán vo Vrbovom, a najdlhšie pôsobil v Rimavskom senioráte. Ako pracujúci dôchodca vypomáhal aj v Gemerskom senioráte a svoju službu ukončil 31. 12. 2007 – po 53 rokoch kňazskej služby.

„Dnes skutočne máme za čo Pánu Bohu ďakovať a dobrorečiť Jeho svätému menu. Za jeho obetavosť, dôslednosť, svedomitosť, za dary, ktoré dostal od Pána Boha a ktoré nezakopal. No jeho hlavné poslanie bolo zvestovať slovo Božie a prisluhovať sviatosti, čo robil rád,“ zdôraznil M. Krivda.

Za cirkev sa na pohrebnej rozlúčke prihovoril biskup Západného dištriktu Ján Hroboň, odobierku a životopis Miroslava Synaka prečítala seniorka Rimavského seniorátu Viktória Lisáková. Uviedla, že M. Synak sa narodil 18. februára 1928 v rodine Jána Synaka a Etely, rod. Ondrejičkovej, v Horných Zeleniciach. V roku 1949 sa zapísal za poslucháča Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulty v Bratislave. Štúdium úspešne ukončil 29. júna 1953. „Po zložení kaplánskej skúšky bol 21. marca 1954 bratom seniorom Dr. Júliusom Adamišom ordinovaný v Bratislave vo Veľkom kostole. Kaplánsku službu začal ako seniorálny kaplán Považského seniorátu vo Vrbovom, odkiaľ 1. novembra 1955 prechádza za zborového kaplána do Liptovského Mikuláša. Po zložení kňazskej skúšky bol 1. novembra 1956 menovaný za námestného kňaza do Hrušova v Rimavskom senioráte, odtiaľ prešiel na susednú uprázdnenú stanicu do Drienčan,“ informovala.

V Drienčanoch sa v roku 1957 oženil s Jankou, rod. Zvarovou. Narodil sa im syn Miroslav.

„V Rimavskom senioráte prežil viac ako polovicu života. Tu sa dokázal ako verný šafár a statočný služobník na Pánovej vinici, okrem duchovnej práce vo svojom zbore v Drienčanoch, kde pôsobil vyše 26 rokov, postarať aj o tri susedné zbory: Budikovany, Hrušovo, Teplý Vrch. Tieto zbory mali početné fílie (10), z ktorých každá má svoj vlastný kostol,“ uviedla seniorka. Doplnila, že za jeho účinkovania sa opravili chrámy Božie v Drienčanoch, Hrušove, Teplom Vrchu, Striežovciach a Lipovci.

Podľa jej slov takmer tridsať rokov manuálne pracoval na miestnom JRD a okrem toho robil aj stavebný dozor počas výstavby vodného diela Teplý Vrch. V novembri 1986 bol ustanovený za riaditeľa Teologického domova pri Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave a od 1. apríla 1987 aj za biskupského tajomníka povereného vedením hospodárskeho oddelenia GBÚ. V ďalších rokoch, ako dodala, pôsobil ako biskupský kaplán na Biskupskom úrade VD v Košiciach, ale tiež ako konsenior Gemerského seniorátu. „Do roku 2007 sa venoval kazateľskej a pastoračnej službe v cirkevných zboroch Ratkovské Bystré a Ratková. V roku 2007 ukončil svoju aktívnu službu v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku odchodom na dôchodok, ktorý prežíval spolu s manželkou Jankou v Drienčanoch. Zomrel vo veku 95 rokov, 1 mesiac a 3 dni,“ uzavrela V. Lisáková.

R

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!