Predstavitelia ECAV sa naďalej zaoberajú 
len hmotnými statkami

Dištriktuálnym úradom pritečú nemalé peniaze zo štátneho rozpočtu aj zo zahraničnej pomoci

BRATISLAVA – Verejnosť sa opäť nedozvie celú pravdu. Výška finančných transferov, ktoré boli nadelené – pre mnohých zbytočným – dištriktuálnym biskupským úradom, zostáva zahalená rúškom netransparentnosti. Aj o tomto transfere rokovalo 17. marca generálne presbyterstvo.

Podľa webovej správy z rokovania presbyteri schválili dodatky k zmluvám o transfere finančných prostriedkov pre Evanjelickú diakoniu, Východný a Západný dištrikt ECAV na druhý polrok kalendárneho roka údajne s rovnakými podmienkami ako v prvom polroku. Suma však nie je známa. V oficiálnej správe, ukončenej konštatovaním: „Informácie majú napomôcť otvorenosti a informovanosti v našej cirkvi…“, žiadnu otvorenú informáciu o výške transferu ale nájsť nemožno.

Jedným z bodov programu bolo schválenie novelizácie Zásad o odmeňovaní duchovných ECAV. Podľa webu má ísť o zosúladenie pojmov pri funkčnom zaradení duchovných. Na synode chce dať GP schváliť aj zmenu terminológie v platových tabuľkách.

Pozornosť bola venovaná tiež peniazom zo zahraničnej pomoci. Z programu Hoffnung für Osteuropa (HfO) presbyterstvo odporučilo podporu projektov: VD ECAV: Misijné dni VD 2023 (10 000 €), ZD ECAV: Pomáhajme si navzájom 2023 – 2024 (20 000 €), ECAV: Cirkev – duchovný domov detí a mládeže (5 100 €). Pomoc teda schválili sami sebe – ústrediu a dištriktom, čo je v transparentnej spoločnosti minimálne v rozpore s morálkou a spravodlivosťou, obzvlášť ak ide o nezanedbateľné sumy. Pritom dištrikty majú podstatné príjmy z prenájmu nehnuteľností, vo Východnom dištrikte býva nelegitímne zvolený biskup Mihoč so svojou rodinou v lukratívnom byte, podobne ako jeho kolega Hroboň, ktorý dal kompletne poprerábať svoj byt v ZD. Pritom ak by sa majetky dištriktov prenajímali, cirkev by získala ďalšie peniaze – a nemuseli by nútiť zbory do platenia tzv. výpalného. Na biskupské úrady by nemusel ísť ani balík peňazí zo štátneho zozpočtu, ktorý pre oba dištrikty tvorí spolu asi 600 000 eur.

Okrem nadelenia peňazí smerom hore odporučili podporu aj pre niekoľko tzv. malých projektov. Aj medzi nimi schváli ďalších päťtisíc pre Východný dištrikt na Dištriktuálny deň, tri tisícky znova pre Východný dištrikt na vydanie hudobného nosiča kapely KVD a jeho propagáciu. Západný dištrikt má odklepnutých tritisíc eur na Kirchentag 2023. Dunajsko-nitriansky seniorát by mal dostať 1 500 eur na Konficamp, Ekumenická pastoračná služba 3 000 eur na tábor pre deti z Ukrajiny a myjavský zbor 3 000 eur na program Aktívni seniori.

„Ďalej sa generálni presbyteri venovali návrhu na zriadenie miesta duchovného pre službu v maďarskom jazyku,“ píše sa v správe na oficiálnom webe cirkvi. Uvádza sa v nej, že GP sa rozhodlo zriadiť miesto duchovného pre službu v maďarskom jazyku, o ktoré prejavil záujem Olivér Nagy.

Presbyteri sa znova venovali otázkam Reformaty. Dostali informácie o rekonštrukcii bytu určeného pre Ekumenickú pastoračnú službu a plánoch na prená- jom objektu bývalej knižnice na Palisá- dach. „Odzneli aj informácie predsedu Rady kuratória Beckovskej Viesky, týkajúce sa asanácie domu a prenájmu lesov v Beckovskej Vieske. Predsedníctvo ECAV v rámci tohto bodu informovalo aj o návrhu Generálneho hospodárskeho výboru ECAV (GHV) v súvislosti s využitím budovy na Panenskej ul. 25. Generálni presbyteri návrh zvážili a rozhodli sa v hlasovaní podporiť zámer vyhlásenia súťaže na využitie budovy Panenská 25, pričom poverili predsedníctvo ECAV vykonaním všetkých potrebných krokov k vyhláseniu súťaže vrátane menovania pracovnej skupiny, ktorá pripraví podklady pre GP a Synodu ECAV,“ píše web.

Ide práve o budovu, v ktorej mal konateľ Reformaty a podnikateľ v oblasti zariadenia pre seniorov Tomáš Hyben záujem zriadiť dom sociálnych služieb a mala byť vyvedená z majetku cirkvi do súkromného vlastníctva. Majiteľom sa podľa jeho návrhu malo stať neziskové združenie – s najväčšou pravdepodobnosťou jeho. Keďže synoda tento nápad neschválila, rozhodli sa teraz pre formu súťaže. Podľa niektorých synodálov je pravdepodobné, že sa do nej zas prihlási práve Hyben či niekto z okruhu jeho blízkych. Možno práve takto prejde Hybenov „projekt“, ktorý synoda stopla. Budova je totiž veľmi lukratívna, nachádza sa v centre Bratislavy neďaleko generálneho biskupského úradu. V minulosti v nej sídlila evanjelická nemocnica, ktorá patrila nemeckej cirkvi.

Prednedávnom sa vo veci budovy na Panenskej 25 obrátil cirkevný zbor Michalovce so žiadosťou o informácie na riaditeľku Evanjelickej diakonie. Žiadal sprístupniť údaje o podrobnostiach komerčného bytu v tejto budove, ktorý patril cirkvi, no využívaný bol na ubytovanie cudzích osôb cez AirBnB. Otázky, kam putoval zisk z tohto kontroverzného podnikania ešte za čias povereného riaditeľa diakonie Gaspera, ostali nezodpovedané.

R
Foto: ecav.sk

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!