ZED na čele s Bunčákom prehralo súdny spor s Asociáciou

Združenie sa musí ospravedlniť za svoj diskreditujúci list do Nemecka

BRATISLAVA/NEMECKO – Združenie evanjelických duchovných (ZED) na čele s Jánom Bunčákom prehralo súdny spor s Asociáciou slobodných zborov, čím ponesie následky za snahu zdiskreditovať Asociáciu v medzinárodnom rozmere. Súd zaviazal ZED, aby sa ospravedlnilo za svoje osočujúce výroky.

Združenie evanjelických duchovných už niekoľko rokov vedie kontroverzný farár Ján Bunčák. Jeho meno je v cirkvi dobre známe, spája sa totiž s viacerými problematickými kauzami. Evanjelici a. v. na Slovensku si pamätajú jeho škandalózny zásad do volieb dištriktuálneho dozorcu v Západnom dištrikte, keď svojvoľne ako predseda súdu ZD vydal predbežné opatrenie, ktorým sa pokúšal voľby zmariť. Otázniky vyvoláva aj jeho predsednícka stolička v Združení evanjelických duchovných, z ktorej už raz dokonca odstúpil, no zakrátko sa na ňu vrátil. V časoch, keď bol ešte farárom v Trenčíne, preukázal aj značné kariérne ambície, keď sa chcel stať seniorom Považského seniorátu a neskôr aj biskupom Západného dištriktu. Ani jedno z toho sa mu však nepodarilo. Nakoniec dostal, zrejme za odmenu, funkciu riaditeľa generálneho biskupského úradu, v ktorej pôsobí od konca leta tohto roku a má tak na dosah rozhodovanie o viacerých dôležitých veciach týkajúcich sa chodu cirkvi.

Udavačský list mal súdnu dohru

V súčasnosti však ako predseda ZED (mnohí si oprávnene kladú otázku, či je táto funkcia vôbec zlučiteľná s terajším zamestnaním, keď ako riaditeľ GBÚ pracuje v prospech ECAV – zamestnávateľa a ako predseda ZED má po vzore odborárskych organizácií pracovať v prospech duchovných – zamestnancov, pozn. red.) čelí medzinárodnému škandálu. ZED-u totiž nevyšiel udavačský pokus, ktorým sa snažilo očierniť Asociáciu slobodných zborov ECAV na Slovensku. Bezprecedentný krok mal súdnu dohru.

Podstata problému spočíva v tom, že Ján Bunčák napísal do Nemecka, do partnerskej evanjelickej organizácie, list, v ktorom obvinil Asociáciu slobodných zborov z korupcie. Nie je zrejmé, či tak urobil z vlastnej vôle, alebo tento krok odsúhlasilo Združenie evanjelických duchovných. List z júla 2019 Bunčák nazval „Pomoc pre farárov v zboroch spadajúcich pod Asociáciu“. Adresátom bol farársky spolok spolkovej krajiny Durínsko. Bunčák v písomnosti zašiel tak ďaleko, že Asociáciu obvinil z trestného činu, keď napísal: „ASLOZ (t. j. Asociácia) sa pokúsila korumpovať farárov. Na valnom zhromaždení ZED informovala jedna farárka o tom, ako bola predstaviteľmi ASLOZ vyzývaná k vstupu do ASLOZ, za čo jej boli ponúkané finančné prostriedky.“ Týmto tvrdením zásadne poškodil meno Asociácie a podľa jej predstaviteľov sa dopustil krivého obvinenia. To neváhal ZED šíriť aj ďalej, no hlavným zámerom malo byť očiernenie ASloZ pred predstaviteľmi durínskeho spolku a snaha, aby spolok s Asociáciou ďalej nespolupracoval, prípadne ukončil aj svoju podporu a záujem o prenasledovaných farárov na Slovensku.

O zmier nemali záujem, prípad sa dostal až k sudcom

Asociácia slobodných zborov vzápätí podnikla kroky na očistenie svojho mena. Prvým z nich bol pokus o zmierlivé riešenie, keď Združeniu evanjelických duchovných zaslala predžalobnú výzvu s návrhom vyhlásenia, ktoré by ZED zaslalo do durínskeho spolku. Vo vyhlásení by bola vysvetlená celá situácia a jeho súčasťou by bolo aj ospravedlnenie sa Asociácii. ZED však na pokus o zmier nepristúpilo. Z tohto dôvodu sa ASloZ obrátila na súd, kde sa domáhala svojich práv prostredníctvom žaloby o ochranu svojej dobrej povesti a o priznanie morálnej satisfakcie – ospravedlnenia. Združenie evanjelických duchovných pred súdom uznalo nárok Asociácie na priznanie morálnej satisfakcie – teda, že listom adresovaným durínskemu spolku spôsobilo zásah do dobrej povesti Asociácie. Okresný súd v Trenčíne 29. novembra rozhodol, že ZED je povinné zaslať predsedníctvu durínskeho spolku list v nemeckom jazyku obsahujúci ospravedlnenie za difamačné (ohovárajúce, poškodzujúce česť i povesť, pozn. red.) výroky, ktoré ZED uviedlo na adresu Asociácie vo svojom liste durínskemu farárskemu spolku. Verdikt ešte nie je právoplatný, no podľa vyjadrenie ASloZ jej predstavitelia neočakávajú, že by sa ZED voči nemu odvolalo.

Asociácia v tomto kontexte predostrela pred evanjelickú verejnosť otázku: V akom stave sa evanjelická cirkev nachádza, keď namiesto toho, aby šla príkladom v pokání a ospravedlnení za preukázateľný hriech, sa treba pravdy domáhať na svetských súdoch? V reakcii na súdne rozhodnutie totiž zaznievajú názory, že vedenie ZED, úzko prepojené na vedenie samotnej ECAV na Slovensku, by po medzinárodnom škandále malo zvážiť abdikáciu zo svojich funkcií.

Redakcia Lutherus
Foto: zed-ecav.sk

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!