Zbierka zlepšila vianočné sviatky ľuďom v núdzi aj v Košiciach

KOŠICE – Vďaka potravinovej zbierke Tesca dostali ľudia v náročných životných situáciách na celom Slovensku potravinovú pomoc a aj základné hygienické potreby. Reťazec pri zbierke spolupracuje s charitatívnymi partnermi ako Evanjelická diakonia, Slovenská katolícka charita, Potravinová banka Slovenska či Depaul. Do potravinovej zbierky sa zapojil aj evanjelický cirkevný zbor v Košiciach.

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku oslovila aj v tomto roku ľudí, ktorí majú ochotu pomôcť iným v núdzi. Zorganizovala Vianočnú potravinovú zbierku, ktorá sa mala uskutočniť štyri týždne pred Vianocami, konkrétne v termínoch 25., 26. a 27. novembra. V dôsledku protipandemických opatrení bola táto aktivita presunutá na neskôr. Obchodný reťazec Tesco zabezpečil dobrovoľníkom tričká, respirátory a letáky s logom zbierky obsahujúcimi potrebné informácie o tejto zbierke. „Tesne pred vianočnými sviatkami sme s košickým evanjelickým farárom Dušanom Havrilom vykonávali v obchodnom reťazci Tesco potravinovú zbierku, respektíve zbierku trvanlivých potravín a hygienických potrieb určených pre ľudí v núdzi a ľudí bez domova,“ uviedol V. Pavlík, jeden z dobrovoľníkov zbierky v Košiciach. Zbierka potravín v roku 2021 bola rozdelená prostredníctvom OZ Samaritán a Útočište pre ľudí, ktorí žijú v biede a v chudobe na okraji ľudskej spoločnosti, a to najmä v meste Košice. Aktívne sa tejto zbierky zúčastnili aj zamestnanci Evanjelickej materskej školy a Evanjelickej špeciálnej materskej školy v Košiciach. „Pri tejto našej činnosti sa vyzbieralo doslova nespočetné množstvo položiek potravín, ktoré sa po ich nablokovaní starostlivo uskladnili v sakristii evanjelického kostola a následne tieto potraviny boli prerozdelené do balíčkov a odovzdané ľuďom v neprajných životných situáciách a podmienkach,“ dodal
V. Pavlík.

Informoval Vladimír Pavlík ml.

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!