Vyhlásenie biskupov k lockdownu: služby Božie žiadajú napriek vysokému riziku nákazy

BRATISLAVA – Zbor biskupov ECAV na Slovensku vydal vyhlásenie k lockdownu v krajine kvôli mimoriadne nepriaznivej pandemickej situácii. Stalo sa tak len pár dní po tom, ako na lockdown a obmedzenie konania bohoslužieb zareagovala rímskokatolícka cirkev.

Evanjelickí biskupi podľa stanoviska vzali na vedomie vyhlásený lockdown. „Aj keď chápeme nutnosť obmedzenia pohybu v krajine, vyjadrujeme svoj nesúhlas so zrušením služieb Božích. Sme toho názoru, že duchovný život patrí k esenciálnym potrebám človeka a že služby Božie, hoci aj v redukovanej podobe, mali zostať zachované,“ deklarovali biskupi, ktorí tvrdia, že podporujú kroky štátu proti pandémii, ale nie na úkor veriacich. Uviedli tiež, že na základe dostupných serióznych dát (pričom ne-
uviedli ich zdroj) bohoslužobné zhromaždenia nie sú hlavným zdrojom šírenia nákazy. Je pritom zarážajúce, že v dobe, keď sa epidémia nebezpečne šíri, a vzhľadom na to, že do Božích chrámov prichádzajú prevažne starší ľudia – z pohľadu pandémie tí najzraniteľnejší –, biskupi nesúhlasia so zatváraním kostolov. Vyvoláva to domnienku, že sa obávajú o stratu príjmov z ofier či milodarov. V tomto kontexte stanovisko biskupov predkladá pred mnohých veriacich otázku, či je myslené úprimne, alebo ide o ekonomický kalkul.

Zbor biskupov vyjadril vo vyhlásení sklamanie z nezodpovednosti niektorých ľudí, ktorí nedodržiavajú opatrenia proti šíreniu nákazy. Napádanie tých, ktorí zavádzajú opatrenia, je podľa predstaviteľov cirkvi nepriateľským aktom voči vlastnej krajine.

V prijatom stanovisku biskupi vyzvali farárky a farárov, aby nerezignovali na službu kazateľov evanjelia Pána Ježiša Krista a využívali na to iné formy, ako je online priestor a podobne. Duchovných zároveň vyzvali k tomu, aby sa dali zaočkovať. „Na samotné očkovanie môžeme mať rôzne osobné názory. Ale zvážte si: Sme hrdí na predkov, ktorí všetko obetovali pre zvesť evanjelia. Niektorí z nich prišli o najbližších, o vlasť, o slobodu, o zdravie, ba aj o život. A to preto, že evanjelium a službu Pánovi Ježišovi Kristovi postavili nad všetko. Dnes je čas obetovať svoje osobné presvedčenie o očkovaní, aby ste mohli vykonávať duchovnú službu tým, ktorí Vám boli zverení a do ktorej Vás povolal Pán a naša drahá evanjelická cirkev…. Očkovanie vnímame ako účinný spôsob prekonania pandémie, a preto povzbudzujeme k očkovaniu aj členov evanjelickej cirkvi. V tejto mediálne neprehľadnej situácii vyzývame ľudí, aby sa pridržiavali vedecky overených informácií. Túto zodpovednosť si uvedomujeme aj v súvislosti so stavom verejného zdravotníctva a zdravia všetkých generácií. Ochranu života vnímame ako základnú výzvu veriacim, nakoľko život je Boží dar,“ dodali biskupi.

Z textu ich vyhlásenia mnohí veriaci zaznamenali signál, akoby vedenie cirkvi považovalo duchovných za neuvedomelých konšpirátorov, a časť verejnosti si tiež myslí, že prirovnávať vakcínu k utrpeniu predkov pre vieru je absolútne nemiestne – keďže vakcína je darom, ktorý má ochrániť ľudské zdravie. Predkovia vo viere pritom boli ochotní položiť život za vieru v Krista a nie za pochybnosť o vakcíne. Na druhej strane sú mnohí evanjelici a. v. prekvapení z toho, že duchovní síce majú plné ústa služby a kresťanskej lásky, no na druhej strane nestáli v prvej línii medzi očkovanými – už len z toho dôvodu, aby mohli aj naďalej bezpečne slúžiť veriacim. Dospelo to až do štádia, že sa im musia „vyhrážať“ vlastní biskupi, aby si uvedomili, že sú služobníkmi a majú byť v zákopoch prví a patrične vyzbrojení.

Redakcia Lutherus
Foto: svetkrestanstva.postoj.sk

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!