Všetko sa točí okolo peňazí: Eľko sa namiesto misie zameral na matériu

NEMECKO – Významné domáce podujatia ignoruje, no čas na zahraničnú cestu, kde sa rokuje o peniazoch, si našiel. Ivan Eľko, ktorý po nelegitímnych voľbách zastáva post generálneho biskupa, sa v Nemecku stretol s predsedníčkou predstavenstva Diakonie Württemberg Gabriele Kraft.

Na stretnutí predniesol príhovor, ktorý sa v podstatnej časti točil okolo peňazí. Uviedol: „Dalo by sa jednoducho vypočítať, aké množstvo finančných prostriedkov za ten čas naša cirkev dostala. Rádovo by sme hovorili o miliónoch.“ Odvolávajúc sa na slová apoštola Pavla, povedal, že aj keď sú peniaze aj v cirkvi vzácne, sú hodnotou a zohrávajú dôležitú úlohu pri jej misii a službe, napokon nejde o ne. Tvrdí, že ide o budovanie vzťahov. „Aj my radi prijímame vašu pomoc a sme na ňu ešte stále dosť odkázaní. Ale ja osobne sa usilujem, a usilujú sa o to určite mnohí, vidieť za podpornými programami najmä vzťahy, vzájomné prepojenie, priateľstvo, rast, povzbudzovanie sa v službe,“ vyjadril Eľko s tým, že za dlhé roky vzniklo väzby a priateľstvá. Nespomenul však, že zásluhu na tom majú predovšetkým jeho predchodcovia v službe.

V príhovore sa však zakrátko vrátil znova k peniazom: „Priznám sa, čo ma veľmi vnútorne dojíma, keď sledujem fungovanie programu Hoffnung für Ost-
europa alebo Gustav Adolf Werk, alebo Martin Luther Bund: na jednej strane starý, rokmi preverený, sofistikovaný program darcovstva, budovanie ochoty k darcovstvu, komunikácie s darcami a zisťovania cieľov podpory. Na druhej strane vybudovanie a udržiavanie štruktúry ľudí a úradu, ktorí pracujú a pomáhajú tieto peniaze umiestniť na Slovensku či v iných krajinách. Jednoducho: na to, aby Nemci pomáhali iným, nestačí iba abstraktne vyzbierať peniaze. Vyzbierať ich je práca a ešte sa treba namáhať a zaplatiť za to, aby sa tie peniaze dostali tam, kam treba.“ Vyjadril sa tiež, že toto vedenie Evanjelickej cirkvi na Slovensku robí všetko, čo je v jeho silách, „aby sme boli na Slovensku viac finančne sebestační.“ Pravdou však je, že je to na úkor hospodárenia cirkevných zborov, z ktorých toto vedenie nasilu ťahá peniaze pod hrozbou ich zániku.

Eľko i v Nemecku potvrdil, že peniaze sú pre neho ústrednou témou. Dokazuje to aj cez svoje rozhovory napríklad v Posle, verejnoprávnom rozhlase či v iných médiách, kde hovorí prevažne o financiách. Medzi verejnosťou tak silnie presvedčenie, že generálneho biskupa nezaujíma rozvoj cirkvi ani jej základné poslanie, teda misia – ale len peniaze. Ľudia pritom poukazujú na historické skúsenosti, keď sa napríklad v projekte Cirkev sebe evanjelici a. v. dokázali vyzbierať na cirkevné ciele a prispeli aj tí najchudobnejší. Dnes už však táto solidarita nefunguje, pretože ľudia nedôverujú vedeniu cirkvi ani jej funkcionárom. Podobná atmosféra vládla aj na synode, kde už niektorí synodáli otvorene poznamenali, že najvyššie zákonodarné grémium rokuje len o peniazoch a majetku, o ktorých sa točil takmer celý program rokovania. Cirkev tak zjavne podľahla trendu absolútnej matérie.

Mnohí veriaci v tejto súvislosti vyjadrili názor, že už by si konečne vydýchli, keby súčasní predstavitelia a funkcionári ECAV odstúpili a na čelo evanjelickej cirkvi by sa vrátili biskupi a farári, ktorým záležalo na cirkvi a na veriacich. Zdôraznili, že nestoja o infiltrovanie rôznych zbohatlíkov a prospechárov do cirkvi, ktorá má plniť misijné poslanie.

Redakcia Lutherusu
Foto: ecav.sk

 

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!