Volebná fraška pokračuje

Generálny dozorca nie je zvolený ani v tretích voľbách. Bude sa konať druhé kolo

BRATISLAVA – Zo štyroch kandidátov, ktorých evanjelici odmietli v prvých aj druhých voľbách – no napriek tomu opätovne všetci kandidovali –, neuspel v prvom kole volieb žiaden. Do druhého kola však postupujú prví dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov získaných v prvom kole. Veriaci si tak budú môcť vybrať z dvoch kandidátov – Renáty Vinczeovej a Mariána Damankoša. Konštatovala to sčítacia komisia, ktorá zasadala v piatok 30. septembra pod vedením jej predsedu Romana Žilinčíka. Sčítacou komisiou je v prípade volieb najvyšších predstaviteľov cirkvi Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku.

Ani po tretích voľbách, v ktorých opakovane kandidovali Marián Damankoš, Peter Gärtner, Ivan Trepáč a Renáta Vinczeová, nezískal žiaden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu hlasov. Marián Damankoš, ktorý zastáva nespočetné množstvo funkcií v cirkevnej aj vo svetskej sfére a jeho túžbou je získať aj najvyšší laický post v ECAV, získal len 1 962 hlasov, čo je 16,41 percent. Rovnakú záľubu v zbieraní cirkevných funkcií má aj Peter Gärtner, bývalý neúspešný manažér, dnes riaditeľ vydavateľstva Tranoscius a zároveň jeden z konateľov Reformaty. Po tom, ako bol na tohtoročnej synode zvolený za člena generálneho presbyterstva, nabral ďalší apetít: tentokrát siahol po funkcii generálneho dozorcu. Veriaci mu však uštedrili len 1 689 hlasov, čo tvorí 14,20 percent. Ešte o čosi menej hlasov si na konto pripísal Ivan Trepáč, seniorálny dozorca Tatranského seniorátu. Jemu evanjelici dali len 1 506 hlasov (12, 66 percent). Najväčším počtom hlasov sa môže pochváliť solventná podnikateľka Renáta Vinczeová, o ktorej v ECAV donedávna nepočul takmer nikto. Do povedomia sa zrejme dostala skôr vďaka neveste Adele Banášovej. Tá si totiž zobrala za manžela jej syna, moderátora Markízy Viktora Vinczeho. V tretích voľbách tak získala 4 854 hlasov (40,80 percent).

Webová stránka cirkvi informuje, že na voľbách sa zúčastnilo len 11  898 evanjelikov. Až 1 897 (15,94 percent) z nich odovzdalo radšej neplatný hlas. Podľa opýtaných týmto postojom chceli vyjadriť tichý protest, že neschvaľujú praktiky kandidačnej porady, ktorá do volieb pustí len tých uchádzačov, ktorí majú predpoklad byť lojálni súčasnému vedeniu a kryť akékoľvek kauzy v cirkvi. Len na pripomenutie: v prvých voľbách kandidačná komisia neumožnila byť volený I. Lukáčovi. V druhých voľbách nemohol byť volený M. Chovanec a na kandidačnú poradu odmietli predložiť návrhy na kandidáciu Imricha Lukáča a Viktora Čopa – ľudí známych z dlhoročného boja za očistu cirkvi. A v súčasných tretích voľbách boli kandidačnou poradou opäť zamietnutí uchádzači o post generálneho dozorcu – I. Lukáč a V. Čop.

Druhé kolo volieb na post generálneho dozorcu sa bude konať v troch stanovených termínoch: 30. októbra, 6. novembra alebo 13. novembra. Evanjelici si budú môcť vybrať už len z dvoch kandidátov. Buď dajú hlas Renáte Vinczeovej, alebo M. Damankošovi, alebo nikomu z nich. Zvolený však tentokrát bude ten, kto bude mať aspoň jeden hlas. Po voľbách sa však objavili početné sťažnosti. Mnohí evanjelici vyjadrujú rozhorčenie a žiadajú obidvoch kandidátov, aby sa kandidatúry vzdali a umožnili v cirkvi demokratické voľby, kde budú môcť kandidovať všetci, ktorí spĺňajú podmienky, nielen tí, ktorých im predurčí cirkevná moc. Iba tak sú ochotní uznať mandát generálneho dozorcu, nech už by bol ním zvolení ktokoľvek, napríklad aj R. Vinczeová. Súčasné voľby sú totiž podľa nich nelegitímne a nedemokratické a znechucujú veriacich zúčastniť sa volieb, ktoré sú podľa nich len obyčajnou fraškou a divadlom z čias totalitných režimov.

Redakcia Lutherus
Foto: ecav.sk

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!