Sabolovi nezáleží na bohoslužobných otázkach. Svoj nezáujem kryje sporným argumentom o absencii znalostí

PREŠOV – Otázku, či ešte tejto cirkvi vôbec záleží na bohoslužobných záležitostiach, alebo má pred očami už len tzv. výpalnícky fond, rozvíril medzi evanjelikmi a. v. niekdajší biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol.

V správe bohoslužobného výboru, ktorého je predsedom, uviedol, že výbor minulý rok nezasadal. „Bohoslužobný výbor sa počas roka 2021 vzhľadom na pandemické opatrenia nestretol. Na prípadné online stretnutia cez Zoom nedisponujem potrebnými znalosťami príslušného programu, ktoré by mi umožnili zobrazovať potrebný pracovný materiál na obrazovke a sprevádzať potrebnú diskusiu,“ argumentoval Sabol v správe.

Sabol je však zároveň členom generálneho presbyterstva ako najvyššieho cirkevného orgánu, ktorý riadi cirkev medzi zasadnutiami synody. Pri týchto zasadnutiach evidentne nemal problém s náležitosťami online zasadaní. Z tohto jeho prístupu sa môže zdať, že kým pri bohoslužobných otázka program neovláda, pri cirkevnej politike s tým problém nemá. Oslovení farári vyjadrili názor, že z jeho konania je jasné, na čom mu v skutočnosti záleží, pretože to, že výbor nezasadal celý rok, sa nestalo prvýkrát. „Pritom už dávno nemal byť v žiadnych cirkevných grémiách, pretože vieme, ako kryl nekalosti napríklad v Reformate a zastával sa ľudí spájaných s obrovskými kauzami tejto cirkvi. Nezabudli sme ani na to, ako cez svetské médiá prenasledoval a poškodzoval ľudí, ktorí na cirkevné kauzy poukazovali. Tým prispel aj k poškodzovaniu samotnej cirkvi,“ vyjadril sa jeden z farárov.

Redakcia Lutherus
Foto: rtvs.sk

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár