Vinczeovej príjmy sú prísne tajné. Z cirkvi namiesto jej podpory zrejme odčerpáva štedrý vokátor

ZVOLEN – Vedenie Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku popiera všetky princípy transparentnosti v demokratickej spoločnosti. Pred verejnosťou tají zásadné informácie.

Biskupský úrad nedal novinárom informácie, kto je predsedom súdu ZD ani koľko stojí dištrikt Renáta Vinczeová. A to ani napriek tomu, že biskupský úrad poberá peniaze daňových poplatníkov štátu aj členov ECAV. Foto: redakcia Lutherus

Biskupský úrad nedal novinárom informácie, kto je predsedom súdu ZD ani koľko stojí dištrikt Renáta Vinczeová. A to ani napriek tomu, že biskupský úrad poberá peniaze daňových poplatníkov štátu aj členov ECAV. Foto: redakcia Lutherus

Lutherus dostal podnet, v ktorom sa uvádza, že evanjelici a. v. nevedia, kto je v súčasnosti predsedom Dištriktuálneho súdu Západného dištriktu. S touto otázkou preto oslovil vedúcu biskupského úradu ZD Zuzanu Žilinčíkovú. Pri tejto príležitosti sa jej redakcia opýtala aj to, aká je výška vokátora, ktorý poberala, prípadne ešte poberá dištriktuálna – dnes už generálna – dozorkyňa Renáta Vinczeová. Lutherus tiež zaujímalo, čo všetko jej biskupský úrad Západného dištriktu prepláca a či sa po zvolení za generálnu dozorkyňu vzdala postu dištriktuálnej dozorkyne.

Ako už býva štandardom, žiadosť o informácie ostala aj tentoraz bez odpovede. Ukazuje sa, že jediné úrady v Slovenskej republike, ktoré nereagujú na otázky verejnosti (v tomto prípade členov vlastnej cirkvi), sú biskupské úrady ECAV na Slovensku. „To členovia cirkvi nemajú ani právo dozvedieť sa, kto je predsedom dištriktuálneho súdu?“ – pýta sa autor podnetu. Lutherus oslovil aj niekoľko ďalších aktívnych evanjelikov a. v. Tí sa zhodli, že sa tu hovorí o dôležitých funkciách v cirkvi, kde predsedníctvo cirkevnoorganizačnej jednotky nedalo kandidáta prejsť oficiálnou voľbou, resp. nenavrhlo žiadneho kandidáta v priamych voľbách. Spoľahli sa len na menovanie úzkou skupinou ľudí, bez riadnej voľby. To sa udialo aj vo funkcii generálneho žalobcu, kde nikto na synode na túto funkciu nekandidoval – a odrazu je poverený úzkou skupinou ľudí. Na konvente zas nebol nikto kandidovaný ani za predsedu, ani za podpredsedu súdu, a tak nebol nikto zvolený.

Predmetom utajenia ostáva aj Vinczeovej vokátor a preplácanie nákladov. Z rozpočtu Západného dištriktu a Východného dištriktu vyplýva, že na vokátor vedenia biskupského úradu ide okolo 17 000 eur. „Všetci vieme, že Vinczeová je bohatá podnikateľka. Do cirkvi však prišla zrejme na to, aby využívala výhody – nie aby ju podporovala. Ak by to tak nebolo, určite by nepoberala vokátor a podporila by ECAV minimálne takou sumou, akú teraz dostáva,“ myslí si jeden z oslovených evanjelikov a. v. Dodáva, že podľa jeho názoru pre dnešných cirkevných predstaviteľov, ktorí si do funkcií obsadzujú len svojich ľudí, je ECAV skôr zdrojom príjmov – miesto toho, aby ju podporovali a starali sa o ňu. „Podľa slov Biblie teda ide o zlých nájomníkov,“ dodal veriaci.

Redakcia Lutherus
Foto: Redakcia Lutherus

 

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!