Česko má prvý preklad Novej zmluvy do rómčiny

ČESKO – Prvýkrát v dejinách vyšiel v Česku preklad Novej zmluvy do rómskeho jazyka. V utorok 15. novembra bola kniha slávnostne uvedená v Komunitnom priestore na pražskom Smíchove. Na preklade pracoval 12 rokov rómsky kresťan Koloman Staněk. Vydal ho rómsky zbor Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Trebechoviciach pod Orebom.

„Chcela by som vám osobne veľmi poďakovať. Predchádzajúci preklad, ktorý vyšiel na Slovensku, pre nás nebol zrozumiteľný. Tomuto rozumieme a sme zaň veľmi vďační,“ uviedla na adresu knihy jedna z návštevníčok, ktorá prišla z Plzne so skupinou svojich priateľov. Vážili cestu do Prahy okrem iného preto, aby knihy osobne kúpili a priviezli ich do svojho regiónu.

Slávnostné uvedenie publikácie sa konalo v evanjelickom kostole v Prahe na Smíchove, ktorý slúži ako Komunitný priestor, kaviareň a kultúrna scéna.

V prvej časti spoločného večera sa uskutočnila tlačová konferencia s prekladateľským tímom: koordinátorom Danielom Hrdinkom, prekladateľom Kolomanom Staňkom, rómistom a korektorom Zbynkom Andršom a evanjelickým farárom pre menšiny Mikulášom Vymětalom. Nechýbala ani hudobné vystúpenie a panelová diskusia o význame Biblie pre dnešnú spoločnosť. Rodinnú a priateľskú atmosféru večera podčiarkla aj spoločná večera zložená z rómskych špecialít.

Rómska Nová zmluva je preložená do tzv. abovského dialektu – košického nárečia severocentrálnej rómčiny, ktorému rozumie väčšina hovorcov rómčiny v Čechách aj na Slovensku. „Zjednodušene povedané by mal byť univerzálne zrozumiteľný pre väčšinu Rómov žijúcich v oblasti bývalého Československa,“ vysvetlil romista Zbyněk Andrš.

„Rómovia, preložil som pre vás do rómskeho jazyka knihu, ktorá je mi najdrahšia – Biblia. Ďakujem Bohu, že mi dal silu, rozum a tiež ľudí, ktorí mi pomáhali,“ uvádza v predslove k Novej zmluve „O Névo Zákonos“ jeho prekladateľ Koloman Staniek. Všetkým prítomným potom priblížil aj svoj vnútorný zápas, s ktorým sa na prekladanie odhodlával: „Cítil som, že som k tomu nejako volaný, ale bránil som sa. Neveril som si na takú úlohu, ani som na to nemal žiadne vybavenie. A stále som to tiež v modlitbách opakoval. Lenže potom som ako darček dostal množstvo prázdnych zošitov. A týždeň na to mi zase niekto iný venoval 100 ceruziek. Vzal som to ako znamenie a dal sa do práce…“

Rukou písané preklady sa potom prepisovali do počítača, prechádzali korektúrami a následne sa dočkali aj sadzby a knižného vydania. To všetko aj vďaka dobrovoľníckemu nasadeniu množstva ľudí, ktorí boli poväčšine nejako prepojení so zborom Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Trebechoviciach pod Orebom.

„Myšlienka prekladu Novej zmluvy do rómčiny už počas samotnej práce spájala ľudí rôznych životných príbehov, rôznych znalostí a zručností. tlač, ale aj ochotní darcovia, ktorí prispeli na náklady tlače. Veľmi si prajem, aby aj rómski čitatelia v tomto Slove pocítili napojenie na korene svojej kultúry, ale aj spirituálne spojenie s láskavým nebeským Otcom,“ uviedol koordinátor projektu Daniel Hrdinka.

Členka Komisie pre Rómov pri Ekumenickej rade cirkví v ČR, pestúnka, učiteľka, sociálna pracovníčka a laureátka ceny Roma Spirit Daniela Cincibusová o tomto literárnom a prekladateľskom počine hovorí: „Nová zmluva v rómčine by mohla mať podobný vplyv, aký malo vo svojej dobe vydania Biblie v češtine. Ľudia si vtedy udržali svoj rodný jazyk okrem iného vďaka prekladu Biblie kralickej. Rómčine u nás dnes hrozí zánik, a vydanie O Névo Zákonos môže okrem duchovného posilnenia rómskej minority zohrať práve túto dôležitú úlohu – oživiť rómsky jazyk, aby nezomrel.“

Svoju nezastupiteľnú úlohu v prípravách večera zohral aj evanjelický farár pre menšiny Mikuláš Vymětal. „Vydanie celej Novej zmluvy v rómčine pokladám za jednu z najvýznamnejších kresťanských udalostí roku 2022 v Českej republike. Hovorcovia rómčiny konečne dostanú do svojich rúk celú Novú zmluvu – a súčasne si aj nerómski kresťania uvedomia, že v Českej republike žije mnoho Rómov, ktorí sa hlásia ku kresťanskej viere,“ ocenil M. Vymetal význam vzniknutého diela.

Ten zároveň počas večera uviedol aj druhú knihu – tradičnú publikáciu „Na každý deň“. Pre rok 2023 je koncipovaná ako každodenné zastavenie s čítaním z Tóry a Mikuláš Vymětal na nej spolupracoval so svojím kolegom, farárom Lukášom Klímom.

e-cirkev.cz
Foto: e-cirkev.cz

 

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!