Veriaci si pripomenuli 30. výročie kostola vo Svite

SVIT – V nedeľu 24. septembra si evanjelici vo Svite pripomenuli 30. výročie posvätenia chrámu. Jeho výstavbu riadil farár v cirkevnom zbore Batizovce – Gerlachov Ján Bakalár, ktorý v tom čase administroval cirkevný zbor Svit až do roku 1994.

Ako prejav vďaky za vykonané dielo po skončení slávnostných služieb Božích farárovi Jánovi Bakalárovi vo vstupnej hale kostola odhalili pamätnú tabuľu.

Pri tejto príležitosti si pripomenuli aj prácu farára Daniela Midriaka, ktorý v rokoch 1994 – 2023 pôsobil v cirkevnom zbore a výrazne ovplyvnil život evanjelikov vo Svite. S manželkou sa aktívne venovali deťom a mládeži, čo bolo veľmi potrebné pre ďalší rast cirkevného zboru a za čo im obom úprimne ďakuje.

Slávnostných služieb Božích sa zúčastnili aj administrujúca farárka Janka Maťová, farár Miroslav Maťo, ako aj farári – rodáci zo Svitu, ktorí sa tiež veriacim prihovorili.

R

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár