Veľké oslavy na Dolnej zemi

BÁČSKY PETROVEC – V dňoch 13. – 15. októbra 2023 sa v Srbsku uskutočnili veľké oslavy pri príležitosti 200. výročia pamiatky posvätenia Evanjelického a. v. chrámu Božieho v Báčskom Petrovci. Na slávnostiach sa zúčastnili nielen domáci viery, ale aj veľké množstvo hostí zo Srbska, z Maďarska, zo Slovinska, z Rumunska, Ameriky aj zo Slovenska. Za ECAV na Slovensku sa zúčastnili generálny biskup s manželkou, farár Daniel Beňuch s delegáciou z Ružomberka, farár Radim Pačmár z Brezna a farárka Irena Gajdošová s delegáciou z Málinca.

Oslavy sa začali v piatok večer organovým koncertom, kde účinkovali Ján Hegeduš zo Slovenska a Janko Siroma, ktorý sa narodil v Srbsku a istý čas hrával aj v petrovskom kostole. Po koncerte nasledovala spoločná večera pre pozvaných hostí, počas ktorej domáci farár Ján Vida rozdával milé spomienkové predmety.

V sobotu sa v chráme Božom uskutočnila konferencia, kde odznelo množstvo zaujímavých prednášok týkajúcich sa histórie aj súčasnosti petrovského cirkevného zboru. Večer sa konal veľkolepý program pod názvom Sláva na výsostiach Pánu Bohu. Začal sa nezvyčajným úvodom na farskom dvore, inšpirovaným zápismi zo zborovej kroniky z čias, keď bol postavený chrám Boží v Báčskom Petrovci. Po modlitbe domáceho farára na dvore a speve piesne Cirkev pravú vyznávati v podaní zboru učiteľov obišiel slávnostný sprievod dookola kostola ako pred dvesto rokmi pri jeho posviacke. Za hlaholu zvonov duchovní na čele sprievodu priniesli do chrámu a do rúk domáceho farára odovzdali veľký oltárny kríž, Bibliu a Spevník, sviatostný krčah ku Krstu svätému, ako aj nádoby k Večeri Pánovej. Neprehliadnuteľnou ozdobou kostola sa stali deti aj dospelí oblečení v krojoch. „Bola to nádhera,“ vyznala farárka Irena Gajdošová z Málinca. Celý koncert vrátane úvodnej časti na farskom dvore mal 27 bodov v podaní rôznych interpretov. Striedali sa prednesy básní a piesní, ktoré zaznievali v rôznych častiach chrámu Božieho. „Na záver slávnostného programu zaznel mohutný a hlasný spev našej evanjelickej hymny Hrad prepevný. Nejednému človeku pri tom prebehol mráz po chrbte,“ uviedla farárka Gajdošová.

Na nedeľných slávnostných službách Božích sa chrám Boží zaplnil takmer do posledného miesta. Vyše dvadsať duchovných v slávnostnom sprievode za hlaholu zvonov vstúpilo do chrámu Božieho, nasledujúc zástup krojovaných dievčat a žien. Celé bohoslužobné zhromaždenie zatiaľ spievalo pieseň Otvorte mi krásnu bránu. Posviacku obnoveného chrámu Božieho vykonal biskup SEAVC v Srbsku Jaroslav Javorník. Slávnostným kazateľom bol generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko. Liturgovali liturgovia zo Slovenska a Srbska. Prihovorila sa aj Wilma Kucharek, biskupka Slovenskej synody Sion Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike. Za hostí zo Slovinska sa prihovorila farárka Simona Prosic. Bohoslužby boli obohatené spevom domáceho spevokolu, ktorý zaspieval pieseň zloženú Jurajom Rohonyim, farárom hložianskym, v roku 1823 k posväteniu chrámu v Petrovci. Po skončení služieb Božích sa účastníci presunuli do kostolnej záhrady, kde po speve spevokolu, modlitbe a príhovore bola odhalená busta druhého petrovského farára Jána Sztehlu, za ktorého pôsobenia bol postavený a posvätený petrovský chrám Boží. Trojdňové oslavy boli ukončené spoločným obedom pre tristo hostí.

„Ďakujeme domácim viery, milým petrovským evanjelikom na čele s bratom farárom Jánom Vidom a s bratom dozorcom Ondrejom Bovdišom za pozvanie, milé prijatie, pohostinnosť a veľa nezabudnuteľných chvíľ. Nech Pán Boh aj naďalej ochraňuje našich bratov a sestry vo viere na Dolnej zemi a nech im vynahradí ich pohostinnosť svojím požehnaním. Bohu vďaka,“ uzavrela Irena Gajdošová.

Informovala: Irena Gajdošová, námestná farárka CZ ECAV na Slovensku Málinec

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!