Valné zhromaždenie Tranoscia bolo do programového začiatku rokovania uznášanianeschopné

Budúcnosť vidí v ďalšom zdražovaní svojich produktov

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Postupný úpadok historického vydavateľstva Tranoscius ukázalo nedávne valné zhromaždenie jeho akcionárov, ktoré sa konalo na konci apríla v Liptovskom Mikuláši. Akcionári sa stretli v takom malom počte, že neboli uznášaniaschopní. Až takmer hodinu po začiatku sa na zhromaždenie dostavil nedemokraticky zvolený generálny biskup Ivan Eľko, ktorý zastupoval akcie ECAV na Slovensku, a až tak bolo možné – v neúcte k ostatným akcionárom, ktorí museli hodinu čakať – zasadnutie otvoriť.

Na valnom zhromaždení bola prednesená správa predstavenstva, kde sa vedenie chválilo, ako vydavateľstvo napreduje. V skutočnosti sa však rapídne znížil počet zamestnancov Tranoscia, vydavateľstvo prichádza predovšetkým s reedíciami už vydaných titulov a používa hlavne nápady z čias bývalého vedenia. Za jeho čias totiž Tranoscius skutočne napredoval, tržby v predajniach boli na celkom inej úrovni než dnes, keď niekoľkonásobne klesli. Obrovský prepad badať aj pri nosnom titule – Evanjelickom posle spod Tatier, ktorý vychádza už len 26-krát do roka. Za čias bývalého vedenia predplatitelia dostávali 52 čísel – dnes im za rovnakú sumu príde len polovica obsahu. Aj keď sa Tranoscius tvári, že vydáva dvojčísla, v skutočnosti je Posol počtom strán na úrovni jedného čísla. Za predplatné 67,60 € na celý rok tak čitateľ dostane len zlomok toho, čo kedysi – zredukovaný obsah za viac peňazí.

Podľa prezentovaných čísel malo periodikum na konci roka 2022 iba 1 584 predplatiteľov, čo je na hrane jeho existencie, keďže súčasné vedenie vydavateľstva preberalo titul s približne 5 000 predplatiteľmi. Dnes ich je ešte menej – k 31. decembru 2023 ich bolo už len 1 406, z toho 1 139 fyzických osôb a 267 právnických osôb, teda prevažne cirkevných zborov.

Devastujúci prepad zaznamenali aj Cirkevné listy, kedysi erudovaný, odborný mesačník. Ten v súčasnosti odoberá iba 58 predplatiteľov, z toho 18 fyzických osôb a 40 právnických osôb. Pri prezentovaných číslach je zrejme otázna aj budúcnosť detského časopisu Dúha, ktorý chodí už len 77 predplatiteľom.

Tranoscius na valnom zhromaždení naznačil taktiku, ako z tejto zúfalej situácie von. Paradoxne chce ísť cestou neúmerného zdražovania svojich produktov, pretože na menšom odbere chcú zarobiť viac. Týka sa to napríklad tvorby a predaja kalendárov – no prudký rast zaznamenajú aj kľúčové tituly ako spevníky a Biblie. Pritom podľa informácií Lutherusu majú na vydanie dostať dotáciu zo štátu, no Sväté písmo vďaka nej nebude lacnejšie. Práve naopak, zdražie.

Prezentované výsledky hospodárenia na valnom zhromaždení ukázali, že napriek zdražovacím opatreniam vydavateľstvo skončilo len so ziskom okolo 8 400 eur, pričom rok predtým sa hrdili, že dosiahli zisk vyše 24 400 eur. Čísla pobúrili aj niektorých malých akcionárov Tranoscia, ktorí redakcii Lutherusu povedali, že majú výhrady voči faktu, že Tranoscius nevypláca zisk. „My ako akcionári, ktorí sme si reálne zakúpili akcie – na rozdiel od tých, ktorí zastupujú cirkev alebo zbory –, sme nedostali vyplatený ani cent. A to sme si akcie kedysi kupovali preto, aby sme pomohli Tranosciu, aby to bolo na jeho prospech. Ale vidíme, že teraz to ide naozaj dolu vodou, vydavateľstvo je v takom úpadku, v akom ešte nebolo. Keby sme videli, že náš podiel na zisku ide na prospech jeho činnosti, určite by sme netrvali na jeho vyplácaní, ale takto? Nechať naše peniaze tomuto vedeniu? Veď oni sa iba chvália súdnymi spormi – takže naše peniaze idú na súdy a právnikov, aby sa pomstili tým, ktorí svoju prácu robili dobre a ktorí sú sami akcionári, ktorí do vydavateľstva investovali vlastné prostriedky. Všetci vidíme, ako poškodzujú spoločnosť, jej meno aj jej peniaze. To, čo investujú do súdov, mali dať radšej do rozvoja vydavateľstva,“ povedal Lutherusu jeden z akcionárov, ktorý si myslí, že cesta zdražovania ešte viac odradí tých, ktorí si produkty vydavateľstva kedysi s láskou kupovali.

Redakcia Lutherusu

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!