Biskup neovláda zákony, vyjadril sa znalec cirkevného práva

Informáciu redakcie Lutherusu sa aktéri snažili spochybniť

Lutherus pred časom informoval o nezákonnom postupe pri menovaní administrátorov v Gemerskom senioráte (GES). Postup, ktorý nebol v súlade s cirkevnou legislatívou, aplikoval nelegitímne zvolený biskup Východného dištriktu Peter Mihoč, keď za administrátora seniora GES menoval R. Gdovina a administrátora seniorálneho dozorcu M. Terraia. Až vďaka článku v Lutheruse došlo k náprave nezákonného stavu.

Mihoč menoval Gdovina v rozpore s cirkevným právom. Seniorát má totiž dvoch riadne zvolených konseniorov, z ktorých jeden mal byť menovaný po uplynutí Gdovinovho mandátu. Podľa informácií Lutherusu sa po zverejnení článku Mihoč kontaktoval s generálnym právnym zástupcom, ktorý mal potvrdiť nezákonnosť jeho rozhodnutia. Právny zástupca mal Mihočovi vysvetliť, že R. Gdovina menoval neprávoplatne, Mihoč sa mal menovanému ospravedlniť s tým, že nevedel, že robí niečo proti predpisom. Podľa výkladu Osobitného senátu má byť až do riadnej voľby menovaný za administrátora právoplatne zvolený konsenior. Dňa 23. mája zasadalo seniorálne presbyterstvo, ktoré schválilo štatutárnu zástupkyňu – konseniorku GES Karmen Želinskú, ktorá bude seniorát zastupovať do zvolenia riadneho seniora.

R. Gdovin tak od 1. mája tohto roku nemá žiadne kompetencie v spojitosti so seniorským úradom a zastáva už len post zborového farára v Dobšinej. Sám mal farárom v senioráte povedať, že nie je prilepený k seniorskej stoličke a že na administrovanie ho oslovil Mihoč, nepýtal sa tam on sám.

„Je skutočne zarážajúce, že biskup neovláda zákony,“ vyjadril sa pre Lutherus znalec cirkevného práva. Dodal, že ak by na to Lutherus neupozornil, seniorát by zastupoval neoprávnene menovaný človek. Paradoxom pritom je, že redakciu Lutherusu, ktorá na nesúlad so zákonom upozornila, sa aktéri problému okamžite snažili spochybniť a označili ju za klamárov. Pravda sa však ukázala a Mihoč svoje menovanie Gdovina stiahol. Pošpiniť redakciu sa snažil aj M. Terrai, ktorý tvrdil, že Lutherus si informácie vymyslel, pretože jeho mandát seniorálneho dozorcu ešte trvá. Týždenník však nepísal o konci jeho mandátu, ale o tom, že aj on dostal menovanie za administrátora. Redakcia ho v tejto veci priamo kontaktovala s otázkou, kedy sa končí jeho mandát. Terrai však odpovedal, že „si to máme zistiť sami“. Dnes je už zrejmé, že dekrét o menovaní dostal k 13. júnu. V tento dátum sa mal stať administrátorom seniorálneho dozorcu – hoci seniorát má zvolených zástupcov, analogicky ako v prípade seniora.

Celému dianiu v senioráte predchádzala kandidačná porada, ktorá sa konala vo februári v Čiernej Lehote. Terrai ani Gdovin nekandidovali, hoci ich k tomu vyzýval zástupca seniorálneho dozorcu Milan Kolesár. Zdroj Lutherusu reprodukoval jeho slová tak, že by chcel požiadať seniora GES aj dozorcu GES, či by obidvaja nezvážili pokračovať vo funkciách ešte aspoň jedno volebné obdobie, nakoľko žiaden zbor neprišiel s konkrétnym návrhom. Obaja reagovali, že do volieb už nepôjdu. „Zrejme už vtedy počínali s menovaním,“ myslí si člen cirkevného zboru z Gemera s tým, že asi ani oni sami nepoznali zákon. „Gdovin podľa mňa nechcel riadne kandidovať preto, že si bol vedomý, toho, že ho čaká rozvodové konanie. Ak by z tohto dôvodu čelil disciplinárnemu konaniu, pravdepodobne sa nechcel vystaviť možnému trestu odňatia funkcie seniora,“ uvažuje.

Nateraz tak seniorát ostáva bez seniora a zastupovať ho bude spomedzi dvoch konseniorok GES Emílie Volgyovej a Karmen Želinskej druhá menovaná. Gdovin mal farárom naznačiť, že odovzdanie úradu sa uskutoční zrejme v júni.

 

Redakcia Lutherusu
Foto: Printscreen RTVS

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!