V Banskej Bystrici sa koná výstavka venovaná Jánovi Kollárovi

BANSKÁ BYSTRICA – Pri príležitosti 230. výročia narodenia slovenského básnika, spisovateľa, politika, jazykovedca a evanjelického kňaza Jána Kollára si Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici pripravilo výstavku zo svojho zbierkového fondu venovanú tejto významnej osobnosti slovenských dejín.

Na výstavke s názvom Syn Slávy vo vitrínach na druhom poschodí Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici môžu návštevníci vidieť nielen historické a novšie vydania jeho diel, ale aj unikátne fotografie a viaceré pamätné predmety súvisiace s Jánom Kollárom a s pripomínaním si jeho odkazu v súčasnosti. Návštevníci si môžu vypožičať termín a čas konania podujatia priamo u organizátora.

Ján Kollár sa narodil 27. júla 1793 v Mošovciach. V rokoch 1813 – 1815 študoval na Evanjelickom lýceu v Bratislave a po jeho skončení pôsobil dva roky v Banskej Bystrici ako vychovávateľ v rodine Ľudovíta Kolbenhayera. Počas univerzitného štúdia v nemeckom meste Jena (1817 – 1819) sa okrem evanjelickej teológie venoval aj filozofii, prírodným vedám a histórii. V tom čase sa spoznal s dcérou evanjelického kňaza Friderikou Wilhelminou Schmidtovou, nazývanou Mína, do ktorej sa zamiloval; stala sa predobrazom mýtickej bohyne Slávy z jeho básnickej skladby Slávy dcera (1824). V rokoch 1819 – 1848 pôsobil Ján Kollár ako evanjelický farár v Pešti, odkiaľ počas revolučného obdobia (1848 – 1849) odišiel do Viedne. Tam najskôr pracoval na cisárskom dvore ako dôverník vlády pre otázky Slovenska a potom bol menovaný za mimoriadneho profesora slovanskej archeológie na viedenskej univerzite. Bol propagátorom myšlienky všeslovanskej vzájomnosti a zástancom česko-slovenskej jednoty. Venoval sa aj zberateľstvu slovenských ľudových piesní, ktoré publikoval pod názvom Národné piesne slovenského ľudu v Uhrách (1834 a 1835) Zomrel 24. januára 1852 vo Viedni, kde bol pôvodne aj pochovaný, no začiatkom 20. storočia boli jeho telesné pozostatky prevezené do Prahy na Olšanský cintorín.

R

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!