Súd zamietol žalobu voči Dagmar Valovičovej a Štefanovi Sabolovi

Uhradiť škodu nariadil Vladimírovi Danišovi a Jaroslavovi Mlynárovi

Snaha o pomstu Reformaty voči tým, ktorí dbali na poriadok a striktné dodržiavanie pravidiel, má súdnu dohru. Zrejme však nie takú, ako súčasné vedenie cirkevnej eseročky očakávalo. Rozsudok Mestského súdu Bratislava III totiž zamietol žalobu voči Dagmar Valovičovej a Štefanovi Sabolovi, niekdajším konateľom, ktorí stáli za odhalením viacerých káuz – a naopak, nariadil uhradenie škody Vladimírovi Danišovi a Jaroslavovi Mlynárovi, ktorých pôsobenie v Reformate bolo spojené s viacerými podozreniami z nezákonnej činnosti.

Kliknutím zväčšite

Reformata pod súčasným vedením (T. Hyben, P. Gärtner) podala žalobu na všetkých štyroch exkonateľov – D. Valovičovú, Š. Sabola, V. Daniša a J. Mlynára. Medzi žalovaných zaradila aj niekdajšiu účtovníčku Janu Danišovú, ktorej meno je evanjelickej verejnosti dobre známe z kauzy nevydania elektronickej podoby účtovníctva Reformaty, čo tiež skončilo na súde.

„Z takej nízkej finančnej sankcie Reformata nezaplatí ani len právnikov, takže spoločnosť opäť vyhodila vlastné peniaze na právne služby len preto, aby dosiahla pomstu.“

Žalobcovia vinili predovšetkým Š. Sabola, ktorý po prevzatí konateľskej funkcie prišiel na niekoľko zásadných pochybení v Reformate. Jedným z nich bolo neodvedenie patričnej sumy dane z príjmu, čo malo za následok rozsiahlu daňovú kontrolu a vyrubenie jednak doplatku na dani, ale tiež vysokej pokuty. Spolu šlo o vyše 72 000 eur, pričom pokuta bola vo výške cca 31 000. Vedenie Reformaty sa im za to teraz chcelo zrejme pomstiť, a to cez súdny proces. Podľa súdu je však rozhodnutie jasné – Sabol a Valovičová konali v súlade so zákonom a súd voči nim žalobu zamietol, no Daniš a Mlynár musia uhradiť vyše 6 000 eur.

Nie je celkom jasné, prečo súd týmto dvom bývalým konateľom nariadil zaplatiť iba túto sumu, pretože škoda bola vo výške pokuty – teda 31 000. „Znova sa potvrdilo, že ten, na koho chceli zhodiť problémy v Reformate, na nich nemal vinu, iba sa snažil na ne poukázať. Nevyšlo im to, tentoraz totiž odsúdili skutočných vinníkov. Smutné je, že z takej nízkej finančnej sankcie Reformata nezaplatí ani len právnikov, takže spoločnosť opäť vyhodila vlastné peniaze na právne služby len preto, aby dosiahla pomstu,“ vyjadril sa pre Lutherus odborník, dlhoročne sledujúci kauzy spojené s Reformatou. Podľa jeho slov je veľmi zarážajúce, že do žaloby zahrnuli aj Danišovú, ktorú označili za niekdajšiu štatutárku. Pritom ňou nikdy nebola. „Pýtam sa, či to bol zámer, alebo sú naozaj takí neschopní, že ani nedokážu správne formulovať, na koho a prečo podávajú žalobu,“ podotkol. Súd to každopádne vyhodnotil ako nesprávny spôsob koncipovania žaloby. Reformata totiž chcela dosiahnuť náhradu škody podľa platnej legislatívy, ktorá súvisí s konateľmi – no Danišová konateľkou Reformaty nikdy nebola. Záverom teda je nedôvodnosť žaloby, ktorú na Danišovú podali, a teda jej zamietnutie.

Žalujúca strana sa pri podávaní žaloby a následnej argumentácii dopustila aj klamstiev, keď tvrdila, že v zmysle rozsudku Okresného súdu v Senici z roku 2016 mali mať Sabol a Valovičová kompletné účtovníctvo Reformaty v listinnej podobe. Pritom však zatajili, že toto rozhodnutie súdu zrušil krajský súd. Ich konanie v rámci žaloby tak sudca označil za neetické, pretože použili rozsudok, ktorý nenadobudol právoplatnosť a došlo k jeho zrušeniu.

Aktuálne pojednávanie teda okrem iného potvrdilo správnosť konania Štefana Sabola vo veci odhalenia a oznámenia daňovej kauzy Reformata. Podľa informácií z výročnej správy predsedníctva ECAV na Synode ECAV 2024 sa exkonatelia Daniš a Mlynár voči verdiktu súdu odvolajú.

Redakcia Lutherusu
Ilustračné foto: pixabay

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!