Stredo- a východoeurópski lídri sa stretli, 
aby hovorili o mieri a zmierení

Konzultácie predstaviteľov cirkví v Bratislave sa zamerali na reakciu na ukrajinskú krízu a zhromaždenie v Krakove v roku 2023.

(Bratislava, LWI) – Keďže konflikt naďalej núti každý deň tisíce Ukrajincov utekať z vlasti, luteránski lídri zo stredovýchodnej Európy sa stretli na Slovensku, aby rokovali o úlohe cirkvi pri presadení mieru a zmierenia. Zástupcovia väčšiny zo 16 cirkví regiónu sa zišli v Bratislave od 19. do 21. októbra na prvých osobných konzultáciách predstaviteľov od začatia pandémie COVID-19.

Veľkou prioritou agendy SLZ je reakcia cirkví na ukrajinskú krízu, ako aj trináste zhromaždenie Svetového luteránskeho zväzu (SLZ), ktoré sa má konať budúci rok v Poľsku. Bude to iba druhý raz od založenia SLZ pred 75 rokmi, čo sa jeho najvyšší rozhodovací orgán stretne v tomto regióne.

Pri oslovení delegátov na otváracom zasadnutí sa prezident SLZ arcibiskup Dr. Panti Filibus Musa zamyslel nad rastúcou výzvou, akú predstavuje tento konflikt, nad nerovnosťou, náboženským nacionalizmom, klimatickou zmenou, porušovaním ľudských práv a masovým vysídľovaním ľudí, ako aj nad pokračujúcimi dopadmi pandémie na mnohé časti sveta. Zoznam problémov „sa javí“, povedal, „ako každý deň dlhší a núti nás načrieť hlboko do studnice našich duchovných, teologických a etických zdrojov, aby sme mohli primerane reagovať“.

Cirkev je povolaná „angažovať sa vo verejnom priestore sebaisto a odvážne“, povedal, avšak zároveň „musíme počúvať hlasy z našich vlastných radov, keď je spochybňovaná ľudská dôstojnosť, keď sa náboženstvo zneužíva na politické ciele alebo keď vidíme, ako členovia cirkvi pomáhajú šíriť na verejnosti lži“.

Tiež povedal, že cirkevní predstavitelia majú konať s odvahou, transparentnosťou a pokorou a musia sa „postaviť proti akejkoľvek propagande zameranej na démonizovanie iných a volanie po silnejšom vodcovi“. Poznamenal, že slová dokumentov SLZ Odolávať marginalizácii („Resisting exclusion“) a Cirkev vo verejnom priestore („The Church in the Public Space“) sú čoraz relevantnejšie, „lebo čelíme náboženským prejavom ospravedlňujúcim vojnu a násilie a politickým prejavom zneužívajúcim náboženstvo na rozdeľovanie ľudí“.

Líder SLZ zdôraznil, že luteránske cirkvi vo východnej Európe „majú zvláštny dar zdieľania so širším spoločenstvom a spoločnosťou“, lebo po desaťročiach komunistickej vlády sa naučili, ako „prežívať kresťanskú vieru flexibilne a vytrvalo“. V rokoch nasledujúcich po 2. svetovej vojne, pokračoval, cirkvi v tomto regióne boli aj priekopníkmi poľsko-nemeckého zmierenia, volali po odpustení a uznaní spoločných hraníc „dávno predtým, ako urobili symbolické gestá politici“.

Kľúčová rola mládeže ako zmierovateľky

Nigérijský arcibiskup tiež podčiarkol „dôležitú úlohu mládeže“ ako posla mieru a zmierenia. Poukázal na mládežnícky projekt podporovaný SLZ v jeho krajine, kde sa stretávajú farmári a pastieri na neutrálnej pôde, aby rokovali o hlavných príčinách zrážok medzi nimi. Poznamenal, že tento projekt, iniciovaný mladými luteránmi, si získal aj moslimských partnerov na spoluprácu v snahe o mier a zmierenie.

Aj generálna tajomníčka SLZ Rev. Anne Burghardtová oslovila otváracie zasadnutie. Hovorila o spôsoboch, akými sa svetové spoločenstvo snaží „premeniť naše slová na skutky“, keď sa podieľa na holistickej Božej misii. Obzrela sa do minulosti SLZ a jej predchodcu, Svetového luteránskeho konventu, a ich snahu o spájanie kresťanov a vytváranie bližších vzťahov medzi luteránskymi cirkvami v rôznych častiach sveta.

Zatiaľ čo demografia luteránskeho sveta sa zásadne posunula na svetový Juh, zdôraznila, že štyri základné piliere SLZ: „pomoc potrebným, spoločné úsilie v teológii, zdieľané svedectvo o ekumenickej jednote [a] spoločné misijné iniciatívy“ ostávajú rovnaké. Napriek rastúcim výzvam v našom súčasnom kontexte sa SLZ podľa nej naďalej necháva viesť svojím mottom: „Oslobodení z Božej milosti, spoločenstvo v Kristovi žijúce a pracujúce pre spravodlivý, mierový a zmierený svet.“

Generálna tajomníčka SLZ Rev. Anne Burghardtová uviedla príklady, ako SLZ pracuje na uvedení tejto vízie do praxe, ako napríklad Fond rýchlej odozvy na COVID („COVID-Rapid Response Fund“), obhajobu klimatickej spravodlivosti a programy boja proti násiliu na ženách a dievčatách, nazývaného aj „tieňová pandémia“. SLZ má „dlhodobý záväzok snahy o rodovú spravodlivosť, vychádzajúci z presvedčenia, že Boh sa díva na všetkých ľudí bez ohľadu na ich pohlavie ako na svoje milované deti“. Taktiež má „jasný záväzok presadzovať ordináciu žien“, čo bolo prvý raz potvrdené už v roku 1984.

V dnešnom polarizovanom svete, povedala generálna tajomníčka, „sa potrebujeme uistiť, že čerpáme z našej bohatej teologickej tradície“, aby sme čelili simplistickému prístupu, ktorý svet delí na „priateľov a nepriateľov“. „Musíme byť poslami nádeje a zmieru medzi našimi členmi, v ekuméne aj v našej spoločnosti,“ povedala. Ponúkla „spoločný priestor pre ľudí s rôznymi a protichodnými záujmami a presvedčeniami“. To sa môže stať iba vtedy, ak do stredu položíme Krista. Pohnúť sa k Nemu tiež znamená pohnúť sa bližšie k sebe navzájom,“ uzatvorila.

LWF/P. Hitchen
Foto: archív Miloša Klátika

 

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!