Služby Božie poznačilo sklamanie: biskupi nerešpektujú bohoslužobný poriadok, sťažujú sa veriaci

LEVICE – Slávnostné služby Božie, ktoré sa konali 22. apríla v rámci Dištriktuálneho dňa Západného dištriktu v Leviciach a vysielala ich verejnoprávna televízia, rozhorčili mnohých veriacich. Tí sa ozývali do redakcie Lutherusu a pýtali sa, či sa naša cirkev už úplne odkláňa od vierouky a bohoslužobného poriadku.

Kazateľom na nich bol Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu. Počas služieb Božích sa konal aj program pre deti. Popoludňajší program dištriktuálneho dňa tvorila moderovaná diskusia o súčasnom živote seniorátov v Západnom dištrikte, ktorú viedol Štefan Chrappa. Konal sa tiež koncert Continental Singers. Sprievodným programom bola výstava vyšívanej histórie či expozícia o prvej evanjelickej farárke Darine Bancíkovej.

Evanjelikov a. v. pri televíznych obrazovkách však pobúrili samotné služby Božie. „Porušili hádam všetko, čo sa dalo, toto vôbec neboli evanjelické služby Božie. Hroboňov predspev bola mládežnícka pieseň Tvoj ľud pred Tebou sa schádza,“ uviedol pre Lutherus jeden z evanjelikov, ktorý bol po televíznom prenose mimoriadne sklamaný. Dodal, že predspev je predsa modlitbou k Bohu, k Ježišovi. Podľa poriadku evanjelických služieb Božích býva predspev spievaný bez organového sprievodu, kňaz kľačí a zhromaždenie stojí. V slávnostnej polovici cirkevného roka sa spieva predspev Ó, Ježiši a v bezslávnostnej Najsvätejší. Ide o úvodnú modlitbu, prosbu o dar Ducha Svätého nám hriešnym ľuďom.

„Nerozumel som tomu, prečo nespieval ľud, ale akýsi spevokol s Vinczeovou – aj to nejaké katolícke piesne,“ vyjadrila sa iná evanjelička. Všetci telefonujúci sa však zhodli na tom, že najväčším pochybením bolo, že na konci slávnostných služieb Božích neodznela evanjelická hymna Hrad prepevný. „Hlavne, že senior Ruman sa na záberoch natriasal ako nejaký rocker, senior Pacek uvádzal bez luteráka a trápne tam stála aj čestná stráž. Navyše, biskupi si zvolili liturgiu asi podľa vlastného výberu, bez rešpektovania základných pravidiel. Zrejme si bohorovne myslia, že im nikto nič nemôže,“ hnevali sa viacerí telefonujúci.

Ku kritikom priameho prenosu sa pridal aj Ján Podlesný, evanjelický a. v. farár na dôchodku. „Na otázku Na čom záleží?! – by som chcel zareagovať, že katolíkom by sa nestalo, aby na konci aj tej najmenšej slávnosti nespievali hymnu. Ľúto mi je, že na záver takého krásneho podujatia nezaznela (mohutne celou halou) evanjelická hymna Hrad prepevný. Či to už pre ECAV neplatí? Či už nie je pre ECAV Hradom prepevným? Nevidíte, ako sa ten HRAD pomaly rozpadá?“ – napísal na sociálnych sieťach. Dodal aj odkaz pre biskupa Hroboňa, ktorý spomínal apoštola Petra: „Spolu s apoštolom Petrom sa pýtajme: Čo urobíš, ak bude tvoja viera náhle podrobená skúške?! (J 13, 21-33.36-38)… Podobáš sa viac Petrovi, spoliehaš sa na vlastnú silu, ale zlyhávaš v pokušení? Alebo sa viac podobáš na milovaného učeníka a spoliehaš sa na Ježiša, že ti dá silu pri akýchkoľvek náročných úlohách a v pokušeniach, ktoré ti prichádzajú do cesty? Iba Ježišova milosť nám môže pomôcť prijať naše obmedzenia a presvedčiť nás, že potrebujeme Jeho lásku a milosrdenstvo. Svedectvo milovaného apoštola nám ukazuje, že Božia láska nám môže pomôcť nielen vytrvať vo viere, ale tiež uniesť akékoľvek bremeno.“

Redakcia Lutherus
Snímky: Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!