Reformata má na krku ďalšiu kauzu: synodáli sa nedočkali účtovnej závierky

BRATISLAVA – Kauza Reformata nemá v cirkvi konca. Najnovšie sa v súvislosti s touto cirkevnou spoločnosťou skloňuje porušovanie štátnych zákonov. Reformata totiž ignorovala legislatívu v súvislosti s účtovnou závierkou za rok 2019.

I to bolo jedným z dôvodov, prečo na októbrovej synode padol návrh na odvolanie súčasného konateľa Reformaty Branislava Rybnikára, verného zástancu praktík niek-
dajšieho konateľa Vladimíra Daniša, ktorý ho považuje za natoľko odborne prínosného, že s ním znova spolupracuje priamo v Reformate. Na synode sa totiž potvrdilo, že Daniš pre Reformatu znova pracuje.

Podstatu problému s účtovnou závierkou za minulý rok vysvetľuje verejnosti Asociácia slobodných zborov. „Keďže lehota na podanie podľa štátnych zákonov uplynula na konci októbra, dnes sa účtovná závierka Reformaty za rok 2019 už nachádza v registri účtovných závierok. V priloženom PDF súbore, kde sú uvedené všeobecné údaje o účtovnej jednotke, je v článku II (1) uvedené: „Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti” (s potvrdenou voľbou ÁNO)! Podľa § 7 ods. 4 zákona o účtovníctve však platí: „Účtovná jednotka je povinná použiť účtovné zásady a účtovné metódy spôsobom, ktorý vychádza z predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti a že u nej nenastáva žiadna skutočnosť, ktorá by ju obmedzovala alebo jej zabraňovala v tejto činnosti aj v blízkej budúcnosti, minimálne 12 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavila riadna účtovná závierka. V prípade, že účtovná jednotka má informáciu o tom, že u nej takáto skutočnosť nastáva, je povinná použiť tomu zodpovedajúci spôsob účtovania, pričom je povinná uviesť informáciu o použitom spôsobe v účtovnej závierke v poznámkach.”

Tieto skutočnosti nekorešpondujú s faktom, že synoda odsúhlasila zrušenie Reformaty, ku ktorému má dôjsť v marci budúceho roka. „Uvedená účtovná závierka bola zostavená 31. 10. 2020, čo je viac ako 20 dní po konaní Synody v Ružomberku, ktorá odsúhlasila zrušenie spoločnosti Reformata v mesiaci marec 2021. Za týchto okolností je nepochopiteľné, ako mohol konateľ Reformaty spolu s predsedníctvom cirkvi vo funkcii Valného zhromaždenia spoločnosti potvrdiť voľbu, že Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti,“ poukazuje na rozpor správna rada Asociácie. Zároveň konštatuje, že uvedenie tejto informácie v registri účtovných závierok je pre evanjelickú verejnosť prvým varovaním pred tým, že po ignorovaní uznesení Synody 2019 vedenie Reformaty a cirkvi nemusí mať rešpekt a úctu ani pred uzneseniami Synody 2020. „Takéto bezprecedentné konanie je nehodné predstaviteľov evanjelickej cirkvi, a pokiaľ bude pokračovať, smeruje nepochybne k rozdeleniu a rozvratu cirkvi! Je veľmi zlým príkladom aj pre ďalšie cirkevnoorganizačné jednotky (COJ), pre zbory a členov cirkvi všeobecne. Tieto fyzické či právnické osoby totiž dostávajú týmto spôsobom „zlý návod“, ako beztrestne nerešpektovať a ignorovať rozhodnutia najvyššieho orgánu ECAV,“ myslia si predstavitelia ASloZ.

Existencia spoločnosti, spravujúcej cirkevný majetok – teda majetok všetkých evanjelikov a. v. na Slovensku, ktorá do cirkvi priniesla obrovské množstvo káuz, pochybných zmlúv a podozrivých transakcií vrátane znalcami konštatovaného falšovania účtovníctva – sa tak zrejme v prvom kvartáli budúceho roka stane minulosťou. Otázne je, ako sa k hospodáreniu s cirkevným majetkom postaví jej nástupca – stredisko správy majetku, ktoré má vzniknúť priamo na generálnom biskupskom úrade, teda pod drobnohľadom Jána Brozmana a Ivana Eľka.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!