Po kauze sprenevery zanikne celý cirkevný zbor. Tieň podozrenia zo starého prípadu siaha 
na najvyššie miesta

ZLATÉ MORAVCE – Už pred siedmimi rokmi vyšla najavo kauza s podozrením zo sprenevery finančných prostriedkov v Cirkevnom zbore ECAV Zlaté Moravce. Peniaze, ktoré zbor získal vďaka predaju pozemkov, vtedy mali byť investované do rekonštrukcie kostola v Sľažanoch. Z financií bola napokon realizovaná len časť opráv, zvyšnú sumu miestna farárka Zlatica Lichvarčíková nevedela vydokladovať. Prípad po rokoch dospel k prekvapivému rozuzleniu.

Pred siedmimi rokmi farárka médiám tvrdila, že peniaze z predaja pozemkov boli použité na vyplatenie stavebných prác, ktoré sa už na rekonštrukcii kostola uskutočnili a sú riadne dokončené. Približne 38 000 eur vraj mala investovať do splatenia podlžností zboru. Po viacerých kontrolách sa predpokladalo, že z predaných pozemkov zboru chýba okolo 20 000 eur. Tie nedokázala vydokladovať. Médiám v tom čase povedala, že k problému s evidenciou dokladov podľa nej došlo tak, že v polovici roku 2009 sa zborová účtovníčka vzdala funkcie. Vtedy sa neuskutočnilo zápisničné odovzdanie agendy. „Nemali sme náhradu a oslovili sme – nielen ja, ale aj ona – viacerých ľudí, no nikto túto funkciu nechcel vziať. Doklady sa kopili, čas plynul a bolo treba robiť výkazy a ísť ďalej.“ Pre svetský denník sa Z. Lichvarčíková vyjadrila, že pri zdokladovaní použitých peňazí dnes ostáva „vo vzduchoprázdne“ zhruba 30 000 eur, no postupne nachádzajú doklady, takže podľa jej predpokladu sa konečná suma zastaví niekde na 20 000 eurách. Tie mala splácať ona. „S cirkevným zborom som uzavrela dohodu o priznaní dlhu. Dohodli sme sa na prvej vyššej splátke a potom na pravidelných mesačných splátkach,“ vysvetľuje farárka. Malo ísť o splátkový kalendár na sedem rokov.

Vtedajší senior Dunajsko-nitrianskeho seniorátu Ivan Eľko sa po prevalení kauzy tváril, že o ničom nevie. Tvrdil, že nie je v možnostiach seniora detailne kontrolovať výkazy z každého zboru.

Samotná farárka, ktorá chýbajúcich 20 000 podľa všetkého spreneverila, v konečnom dôsledku z cirkvi odišla – s dohodou o splátkach. Redakcia Lutherusu disponuje informáciu, že dlh reálne nesplácala, preto na ňu cirkevný zbor podal trestné oznámenie. Prokuratúra v tejto súvislosti vykonala hĺbkové vyšetrovanie v CZ Zlaté Moravce s výsledkom: chýbajúcich je 38 000 eur, ktoré mala odcudziť práve miestna farárka Lichvarčíková. Tá mala byť napokon odsúdená na 18 mesiacov.

Celá kauza sa ťahala cez funkčné obdobie dvoch seniorov – Ivana Eľka a Jána Janča. Práve Eľko pôsobil v len pár kilometrov vzdialenej Nitre a farárku mal dokonca brávať autom na farárske schôdze, keďže ona nemala auto. V roku 2005 dokonca dostala podporu zo sociálneho fondu vo výške 20 000 vtedajších slovenských korún. Pôsobila aj vo viacerých funkciách, bola školskou dekankou i seniorálnou presbyterkou.

Tesne predtým, ako sa už zúfalá dozorkyňa cirkevného zboru musela v tejto záležitosti obrátiť na štátne orgány, sa v zbore konala kontrola zo strany vedenia Dunajsko-nitrianskeho seniorátu. Podľa zdroja Lutherusu ju vykonávali okrem iného Vlastimil Synak, Ján Jančo a Ivan Eľko. Zdroj tvrdí, že ak by na problém neupozornila miestna dozorkyňa, zrejme by sa zamietol pod koberec. Aj v čase, keď kauzu pretriasal bulvárny denník, vedenie seniorátu malo zisťovať, kto si to dovolil zverejniť – namiesto toho, aby riešilo vzniknutý problém. Eľko podľa nášho zdroja v tom čase po kontrolách potvrdzoval, že je všetko v poriadku a v zbore sa nič nedeje. No dialo sa – čo vo finále potvrdili i štátne orgány.

Fatálne zlyhanie však – ako to pod súčasným vedením býva pravidlom – neviedlo v prípade seniora Eľka k trestu, ale k vystreleniu na najvyšší post v cirkvi. Dnes teda cirkev vedie človek, ktorý roky chodil na kontroly a tvrdil, že je všetko v poriadku. Podľa tvrdení svedkov pritom zrejme vedel o krádeži v Zlatých Moravciach. „Hoci ako senior nedokázal ustrážiť malý zbor, dnes je jeho úlohou strážiť celú cirkev, a tá zrejme dopadne rovnako,“ myslia si svedkovia.

Prekvapivým vyvrcholením je však aj fakt, že od februára budúceho roka cirkevný zbor v Zlatých Moravciach podľa všetkého zrejme zanikne. „Dostal sa totiž do platobnej neschopnosti a ľudia už nemajú záujem o existenciu historického zboru v okresnom meste. Zavrie sa potichučky tak, aby nik nevedel, kto je za zánik tohto zboru plne zodpovedný,“ vyjadril sa pre Lutherus človek zainteresovaný do riešenia tejto kauzy, ktorý nechcel byť menovaný. Redakcia však jeho meno pozná.

Redakcia Lutherus
Foto: T. Holúbek

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!