Cirkev investuje desaťtisíce do právnych služieb. Motívom je zrejme pomsta za odlišné názory

SLIAČ – Obrovské peniaze putujú z cirkevného rozpočtu na právne služby. Ivan Eľko, ktorý zastáva post generálneho biskupa, sa na synode v Sliači snažil oklamať synodálov vo veci týchto neúmerných nákladov.

Keď sa ho na zasadnutí synody pýtali, prečo potrebuje z rozpočtu vyčleniť takú vysokú položku – 20-tisíc eur – na právne služby, argumentoval, že potrebuje odborné právne služby, keďže farári podávajú žaloby na cirkev. Zatajil však, že desaťtisíce eur cirkev len z vôle malej skupiny ľudí už niekoľko rokov investuje do súdneho sporu vedenia cirkvi a Tranoscia proti Spolku Lutherus a bývalým redaktorkám Evanjelického posla, ktoré boli dlhodobým tlakom nútené z vtedajšej redakcie odísť. Mesiace pred ich odchodom sa totiž na viacerých grémiách cirkvi cez rôzne vyhrážky a uznesenia prijímali rozhodnutia o tom, že redakciu treba odvolať a že redaktorky sú pre túto skupinu ľudí personami non grata. Keď vzápätí založili nové periodikum, aby mohli naďalej slobodne informovať napríklad aj o majetkových kauzách v cirkvi, vedenie cirkvi ich spolu s Tranosciom zažalovalo a na tento účel si najalo prestížnu a jednu z najdrahších právnických kancelárií. Je teda pravdepodobné, že len v tomto súdnom spore už cirkev do právnych služieb investovala obrovské sumy.

Keďže cirkev dlhodobo prezentuje, že nemá potrebné finančné prostriedky na platy a celkovo vlastnú prevádzku, Spolok Lutherus jej v súdnom spore navrhol zmier, pretože ani on, ani žalovaní jednotlivci nemajú záujem sa súdiť s vlastnou cirkvou. ECAV i Tranoscius by tak ušetrili nemalé prostriedky, ktoré by mohli využiť na cirkevné ciele. Návrh zmieru však zmietli zo stola, a tak budú lukratívnej právnickej kancelárii platiť aj naďalej. Ročne môže ísť – pre porovnanie – o ešte vyšší objem finančných prostriedkov, ako si vyžaduje napríklad celé edukačné centrum. V praxi to znamená, že na právnikov v tomto konkrétnom procese cirkvi nebude stačiť ani 20 000 eur z rozpočtu, ktoré im odklepla synoda. Pôjde zrejme o výrazne vyššie položky, pričom je otázne, odkiaľ ich bude ECAV čerpať. Niektorí synodáli vyjadrili názor, že by ich mohli vyťažiť napríklad cez rozpočet generálneho biskupského úradu alebo napríklad z Reformaty, Evanjelickej diakonie, Tranoscia či iných zdrojov, čo naznačujú aj informácie, ktoré redakcia obdržala. To všetko len preto, aby pokračovali v súdnom spore voči slobode slova. Proces je totiž podľa názoru mnohých evanjelikov a. v. len krokom pomsty jednotlivcov, ktorí sa rozhodli súdiť s každým názorovým oponentom – a to za peniaze ECAV na Slovensku. Cirkev pritom tlačí na vysoké odvody z cirkevných zborov, ktoré sú pomaly nútené už rozpredávať vlastný majetok, len aby zaplatili predpísaný odvod a aby ich farár dostal aspoň minimálnu mzdu.

Nájdu sa však aj evanjelici a. v., ktorí si dobre pamätajú, že za éry biskupa Klátika bola generálnou právnou zástupkyňou evanjelička a. v., ktorá svoje služby poskytovala služby cirkvi zadarmo, pretože si ECAV vážila a veľa pre ňu obetovala. Súčasný generálny právny zástupca berie paušálnu odmenu okolo tisíc eur mesačne, čo vlastne tiež možno pripočítať k právnym službám, na ktoré cirkev vynakladá peniaze všetkých veriacich. Vo finále sa tak výdavky na právnikov môžu z deklarovaných 20 000 vyšplhať až na päťnásobok – a to len z motívu pomsty voči názorovým oponentom, s ktorými sa chce vedenie zo svojej pozície súdiť.

Redakcia Lutherus
Foto: Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!