Pavel Delinga oslávil 85 rokov

Bývalý generálny dozorca a politik Pavel Delinga oslávil 85. narodeniny. Angažoval sa v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a bol tiež predsedom predstavenstva Tranoscia, a. s. Vďaka nemu sa, po výmene vtedajšieho vedenia, v Tranosciu podarilo dostať z červených čísiel a začal dosahovať zisk. Stál aj pri vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. Dodnes toto rozhodnutie neľutuje. Ako však uviedol, „rodina stratila svoje najvzácnejšie poslanie pri výchove novej generácie a tzv. svetoobčianstvo je plášťom na zakrytie národného povedomia a vedomostí o národe. Stráca sa viera v to najdôležitejšie, v Toho, ktorý stvoril tento svet. S tým som najmenej rátal“.

Delinga sa narodil 23. januára 1939 v Devičanoch. Maturoval v roku 1957 na Poľnohospodárskej technickej škole v Leviciach a v roku 1962 získal na Vysokej škole zemědělskej a lesníckej v Brne titul Ing. Svoju profesionálnu dráhu začal na Štátnom majetku v Leviciach (1962). Pokračoval vo Výrobnej poľnohospodárskej správe v Leviciach a v ďalších poľnohospodárskych podnikoch a ústredných úradoch v Bratislave (1969 – 1995). Vedeckú hodnosť kandidát ekonomických vied získal v roku 1980. V roku 1990 bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, v roku 1992 poslancom Federálneho zhromaždenia ČSFR a v rokoch 1994 – 2002 opäť poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Do roku 1990 nebol členom žiadnej politickej strany. Aktívne vystupoval v rokoch 1968 a 1969 za postavenie mladých poľnohospodárov a stal sa predsedom Asociácie agroklubov Slovenska. V roku 1990 založil Roľnícku stranu Slovenska a do roku 1998 bol jej predsedom. Je členom Spolku Martina Rázusa. Svoje aktivity na duchovnom poli dlhé roky spája s Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku. Na postoch, ktoré zastával v štátnej správe i v samospráve, sa angažoval v aktivitách ECAV na Slovensku a ako poslanec NR SR sa pričinil o viaceré pozitívne legislatívne zmeny, napr. navrhol príspevok zo štátneho rozpočtu pre Evanjelickú diakoniu ECAV na Slovensku a zaslúžil sa o prijatie zákonov, ktoré viedli k prinavráteniu majetku ECAV na Slovensku. V rokoch 1969 − 1998 bol členom Cirkevného zboru ECAV Bratislava; od roku 1998 pôsobí v Cirkevnom zbore ECAV Devičany, kde bol najprv presbyterom a v rokoch 2006 − 2012 zborovým dozorcom. Pôsobil aj vo funkcii zástupcu dozorcu Dunajsko-nitrianskeho seniorátu. V roku 2006 bol zvolený za generálneho dozorcu ECAV na Slovensku.

Vo svojom rodisku žije na dôchodku. Je ženatý s Boženou, rod. Drahošovou, s ktorou vychovali tri deti a majú päť vnúčat.

R

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!