Ordinované budú len dve absolventky teológie

BRATISLAVA – Iba dve absolventky evanjelickej bohosloveckej fakulty v odbore evanjelická teológia sa 25. júna zúčastnili na kaplánskych skúškach.

Súčasťou skúšky bola písomná práca na tému Štruktúra svedectva synoptikov a štruktúra Jánovho svedectva o Ježišovi. Literárne a zvestné dôrazy ich spisov: V čom synoptici a Ján hovoria spoločnou rečou a v čom sa ich hlasy rôznia? Žánrovo malo ísť o prednášku pre presbyterov v cirkevnom zbore.

Po písomnej časti absolvovali aj ústnu skúšku pred komisiou. I. Eľko skúšal poriadok služieb Božích, J. Hroboň znalosť Biblie, P. Mihoč praktickú exegézu, Libor Bednár Malý katechizmus a dogmatiku, V. Ferenčík cirkevné právo a Anna Predmerská liturgický spev.

Gabriela Gdovinová a Lea Sabolová úspešne prešli kaplánskymi skúškami a 13. júla budú v Marhani ordinované za novokňazov.

R
Foto: ecav.sk

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!